Koncert, Pielgrzymowice, Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, jubileusz, Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów, 30-lecie, Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie, Grzegorz Olkiewicz, muzyka klasyczna, Johann Sebastian Bach, Fryderyk Chopin, Giovanni Bottesini, Miloslav Jelinek, Urszula Marciniec-Mazur, Irena Olkiewicz, Andrzej Jungiewicz, Piotr Rojek, Roland Abreu, Biagio Modena, kontrabas, wiolonczela, organy, wstęp wolny
04 lipca 2024

13,5 mln zł na ekologiczne innowacje w Rybniku

Projekt „Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości” to ambitna inicjatywa, której celem jest budowanie odporności lokalnej społeczności na konsekwencje transformacji energetycznej regionu. Dzięki wsparciu z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji miasto pozyskało rekordowe dofinansowanie w wysokości 13 679 670,07 zł. Kwota ta zostanie w pełni wykorzystana na działania służące mieszkańcom Rybnika.


Cele i założenia projektu


Projekt obejmuje kompleksowe działania, mające na celu:

- Zwiększenie świadomego udziału mieszkańców w procesie zmian klimatycznych.

- Zachowanie tożsamości lokalnej oraz więzi z historią i dziedzictwem przemysłowym.

- Budowanie odporności społeczności na wyzwania związane z transformacją energetyczną.


Współpraca z czterema organizacjami pozarządowymi - Stowarzyszeniem CRIS, Stowarzyszeniem 17-tka, Stowarzyszeniem Oświatowym „Rodzice-Dzieciom” oraz Fundacją Superfundacja - pozwoli na realizację różnorodnych działań na rzecz mieszkańców.


Inwestycje i infrastruktura


Blisko 40% dofinansowania, czyli 4,9 mln zł, przeznaczone będzie na budowę dwóch Centrów Aktywności Lokalnej: CAL Zamysłów i CAL Rybnicka Kuźnia. Inwestycje te mają na celu stworzenie miejsc spotkań dla mieszkańców, które będą służyć integracji społecznej oraz wspieraniu lokalnych inicjatyw.


Planowane działania


W okresie od 1 czerwca 2024 do 30 czerwca 2026, realizowane będą następujące działania:


1. Wsparcie liderów lokalnych:

- Akademia Lidera Sprawiedliwej Transformacji, prowadzona przez Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS.


2. Streetworking ekologiczny:

- 130 warsztatów ekologicznych na terenie całego Rybnika oraz akademia wolontariatu ekologicznego, organizowane przez Stowarzyszenie 17-tka.


3. Budowa i prowadzenie Centrów Aktywności Lokalnej:

- W dzielnicach Zamysłów i Rybnicka Kuźnia powstaną Centra Aktywności Lokalnej, gdzie organizowane będą warsztaty oraz kuchnie społeczne.


4. Inicjatywy lokalne:

- Wsparcie 40 lokalnych inicjatyw o tematyce ekologicznej, dziedzictwa i problemów społecznych.


5. Programy edukacyjne:

- Działania dla uczniów szkół, rozwijające postawy przedsiębiorcze i obywatelskie.


6. Miejsca dialogu społecznego:

- Urban Lab, który będzie wspierał postawy obywatelskie oraz prowadził punkt informacyjny o transformacji.


7. Edukacja i promowanie dziedzictwa:

- Centrum Edukacji Regionalnej i Archiwum Pamięci, prowadzone wspólnie z Powiatową i Miejską Biblioteką Publiczną w Rybniku.


8. Kampania informacyjno-edukacyjna:

- Promocja procesu sprawiedliwej transformacji Miasta Rybnika i regionu.


Wsparcie i realizacja


Realizacja projektu będzie koordynowana przez Wydział Rozwoju Urzędu Miasta Rybnika, przy wsparciu innych wydziałów oraz jednostek miejskich, takich jak Wydział Strategii i Obsługi Inwestora, Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, Zakład Zieleni Miejskiej oraz Ośrodek Pomocy Społecznej.


Rezultaty


Projekt przewiduje bezpośrednie wsparcie dla 4690 osób zamieszkujących, pracujących lub uczących się w Rybniku. Jego rezultatem będzie wzrost odporności lokalnej społeczności na kryzysy, zwiększenie wiedzy z zakresu zielonej gospodarki, ekologii oraz transformacji regionu. Działania te mają na celu świadome uczestnictwo mieszkańców w procesie zmian, przy jednoczesnym zachowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa.


Projekt „Rybnik - w kierunku zielonej przyszłości” to krok w stronę zrównoważonego rozwoju miasta, który łączy troskę o środowisko z dbałością o integrację społeczną i lokalne dziedzictwo. Dzięki rekordowemu dofinansowaniu oraz współpracy z organizacjami pozarządowymi, Rybnik ma szansę stać się wzorem dla innych miast w zakresie sprawiedliwej transformacji energetycznej.


 


 

fot: Biuro Prasowe UM w Rybniku