bezpieczeństwo ruchu drogowego, bezpłatne przeglądy samochodów, powiat pszczyński, wakacje, przygotowanie samochodu do podróży, stacje kontroli pojazdów, diagnostyka pojazdów, kampania, "Powiat Pszczyński - Bezpieczne Miejsce", II Piknik Rodzinny "Bezpieczny Powiat"
07 czerwca 2024

Budowa ośmiu nowych dróg na Osiedlu Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju

Rozpoczęła się budowa ośmiu dróg na Osiedlu Pionierów w Jastrzębiu-Zdroju. Inwestycja obejmuje budowę nowych dróg, instalację kanalizacji deszczowej, modernizację istniejących sieci infrastrukturalnych oraz oświetlenie uliczne.

Znaczenie inwestycji

Inwestycja ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców. Dzięki niej poprawi się płynność ruchu drogowego, a także warunki dla pieszych.

Zakres prac

Prace są w pełnym rozkwicie. Na ulicach Młyńskiej, Zamłynie (Łabędzia, Sokola, Sowia) i Mącznej zbliżają się do końca roboty związane z układaniem nawierzchni z kostki brukowej. Wykonano także istotne prace ziemne. Rozpoczęto także instalację wpustów drogowych. Na ul. Gołębiej zakończono roboty związane z układaniem krawężników. Rozpoczęto działania związane z przygotowaniem frontów pod układanie chodników, jezdni oraz wjazdów.

Korzyści

Korzyści płynące z tej inwestycji są niezaprzeczalne. Oprócz poprawy bezpieczeństwa na drogach, stwarza ona również lepsze warunki dla pieszych.

Finansowanie

Inwestycja jest wspierana przez Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Miasto otrzymało dofinansowanie w wysokości niemal 12 mln zł. Koszt całej inwestycji to ponad 12,5 mln zł.

Zakończenie prac

Zakończenie projektu planowane jest na tegoroczne wakacje.


 


 


 

Fot. Biuro Prasowe UM w Jastrzębiu-Zdroju