Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl 

W Sali Sesyjnej ratusza komisyjnie otwarto tubę, która wchodziła w skład kapsuły czasu umieszczonej w bani na wieży ratuszowej w 1984 roku. Wskutek silnego wiatru, 10 sierpnia 2017 roku iglica spadła z wieży ratusza. Od tego czasu zawartość kapsuły czasu była zdeponowana w Urzędzie Miejskim w Cieszynie.


W środku tuby znajdowały się:

 1. Postanowienie prezydium WRN w Bielsku-Białej o nadaniu odznaki za zasługi dla województwa Bielskiego MRN w Cieszynie.

 2. Dokument nadania Miastu Cieszyn Krzyża Komandorskiego Orderu Odrodzenia Polski.

 3. Dzieje Cieszyna spisane na czterech kartach oraz stan miasta na rok 1984 z pismem przewodnim (w sumie 7 kart).

 4. Egzemplarz Głosu Ziemi Cieszyńskiej z dnia 24 sierpnia 1984 r.

 5. Folder „Z dziejów cieszyńskiego ratusza”.

 6. Mapa turystyczna „Ziemia cieszyńska”.

 7. Plan Miasta Cieszyna.

 8. Album Władysława Sosny „Cieszyn”.

 9. Album „Cieszyn w starej fotografii” Janiny Ciupek i Tadeusza Kopoczka.

 10. Folder „Folklor Cieszyński”.

 11. Fotografie Cieszyna autorstwa Janiny Ciupek i Dominika Dubiela (w liczbie 10).

 12. Seria pocztówek „Cieszyńskie stroje ludowe” (w liczbie 9).

 13. Monety (w liczbie 44).

 14. Kartka na żywność z napisem „Teleśnicka Anna”.

 15. Odznaka NSZZ Solidarność Cieszyn.

Artefakty trafiły do Muzeum Śląska Cieszyńskiego, gdzie niedługo odbędzie się wyjątkowa wystawa, o której będziemy informować niebawem.

W skład komisji weszli:

 1. Gabriela Staszkiewicz – Burmistrz Miasta Cieszyna

 2. Krzysztof Kasztura – I Zastępca Burmistrza Miasta Cieszyna

 3. Stanisław Kawecki – Sekretarz Miasta Cieszyna

 4. Irena French – Dyrektor Muzeum Śląska Cieszyńskiego

 5. Jan Paweł Borowski – Pracownik Działu Historii Muzeum Śląska Cieszyńskiego

 6. Zofia Jagosz-Zarzycka – Pracownik Działu Archeologii Muzeum Śląska Cieszyńskiego

 7. Wacław Gojniczek – Profesor Instytutu Historii, Uniwersytet Śląski

 8. Anna Syrokosz – Samodzielne stanowisko ds. architektury miejskiej, zabytków i ochrony krajobrazu Urzędu Miejskiego w Cieszynie

 9. Anna Żertka-Bednarek – Inspektor Wydziału Kultury i Promocji Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie


Źródło: UM w Cieszynie

fot. UM Cieszyn

 

CIESZYN. Otwarto tubę, która wchodziła w skład kapsuły czasu

08 sierpnia 2022
CIESZYN. Otwarto tubę, która wchodziła w skład kapsuły czasu