CIESZYN. Pociąg profilaktyczny „Revolution train”
27 września 2022

CIESZYN. Pociąg profilaktyczny „Revolution train”

12 i 13 października uczniowie cieszyńskich szkół oraz ich nauczyciele będą mieli okazję uczestniczyć w nowatorskim projekcie „Revolution train”, w ramach którego treści profilaktyczne przekazywane są z wykorzystaniem interaktywnych metod.

 

Pociąg zatrzyma się w Czeskim Cieszynie, a w jego specjalnie zaadaptowanych wagonach odbywać się będą projekcje filmów 5D. Przechodząc po kolei wszystkie etapy projekcji, każdy będzie mógł poznać historię młodych ludzi uzależnionych od narkotyków, ale również ich otoczenie.

Revolution train” jest unikalnym narzędziem, które wprowadza nową formę programu profilaktyki poprzez interaktywną i opartą na doświadczaniu edukację.

Celem projektu jest skuteczne wpływanie na gościa pociągu, jego pogląd na narkotyki, nałogi oraz inspirowanie go do pozytywnych życiowych wyborów poprzez zaangażowanie wszystkich ludzkich zmysłów. Projekt obejmować będzie także pracę na zebranych w trakcie wizyty w pociągu informacjach.

Autorzy projektu z Fundacji "Nové Česko" z Pragi podkreślają, iż wielokrotnie wykazuje się, że pamięta się 10% tego, co się słyszy, 15% tego, co się widzi lub czyta, 40% tego, o czym się dyskutuje, ale około 80% tego, czego się doświadcza. Założenia „Revolution train” łączą ze sobą wszystkie te elementy, co pozwala na zwiększenie efektywności działań profilaktycznych i konkretnego przekazu.

W ramach projektu zorganizowane zostanie także spotkanie przedstawicieli różnych instytucji i organizacji działających w obszarze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień, które będzie okazją do podjęcia interdyscyplinarnej dyskusji na temat profilaktyki i problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków.

Projekt realizowany i finansowany jest w ramach Gminnego Programu Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Cieszyna na rok 2022.

 

Źródło: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Cieszynie

fot. Revolution Trai

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl