zasiłek, świadczenie przedemerytalne, rozliczenie, termin, obowiązek, finanse, prawo, 31 maja
20 maja 2024

Do 31 maja osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne muszą złożyć rozliczenie

Osoby pobierające zasiłek lub świadczenie przedemerytalne, które dodatkowo pracują, muszą pamiętać o obowiązku informowania Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) o swoich przychodach. Termin zgłaszania wyników za okres od 1 marca 2023 r. do 29 lutego 2024 r. mija 31 maja.

 

Przekroczenie określonych limitów przychodu może prowadzić do zmniejszenia lub zawieszenia wypłacanych świadczeń. Limity te wynoszą 25% i 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego roku kalendarzowego. Dokładne progi to 19 039,20 zł brutto (25%) oraz 53 308,80 zł brutto (70%) w okresie rozliczeniowym.

 

Osoby zatrudnione na umowę o pracę powinny dostarczyć do ZUS zaświadczenie z miejsca pracy o zarobkach, natomiast przedsiębiorcy składają oświadczenie o deklarowanej podstawie wymiaru składek. Ważne jest, aby uwzględniać również przychody z pracy za granicą oraz inne formy zarobkowania.

 

ZUS na podstawie otrzymanych danych ustali, czy świadczenie było wypłacane w prawidłowej wysokości i w razie potrzeby dokona korekty. Ważne jest, aby przekazywane informacje były kompletne i zawierały wszystkie wymagane dane, takie jak zarobki czy dane płatnika składek.

 

Pamiętaj, że termin zgłoszenia jest kluczowy, aby uniknąć ewentualnych nieprawidłowości w wypłatach świadczeń.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zasiłek, świadczenie przedemerytalne, rozliczenie, termin, obowiązek, finanse, prawo, 31 maja