Dorabiałeś do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego? Rozlicz się z ZUS
16 maja 2022

Dorabiałeś do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego? Rozlicz się z ZUS

Do końca maja osoby, które dorabiają do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego, muszą poinformować ZUS o swoich przychodach za dany rok rozliczeniowy. Chodzi o okres od 1 marca 2021 r. do 28 lutego 2022 r.

 

Pobierając świadczenie lub zasiłek przedemerytalny można dodatkowo pracować. Trzeba jednak pamiętać o limitach dorabiania. Ich przekroczenie może spowodować, że ZUS zmniejszy lub zawiesi wypłacane świadczenie. Dlatego warto jak najszybciej poinformować ZUS o swoich zarobkach.

 

Obowiązujące limity

 

- Jeśli osoba dorabiająca do świadczenia czy zasiłku przedemerytalnego nie przekroczy wysokości 25 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku kalendarzowym poprzedzającym waloryzację, to świadczenie czy zasiłek przedemerytalny należy się w pełnej wysokości. Jeżeli natomiast przekroczy 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia to wówczas ZUS wstrzyma wypłatę świadczenia – wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzecznik prasowa ZUS województwa śląskiego.

 

Na to, czy ZUS zawiesi lub zmniejszy świadczenie, ma wpływ przede wszystkim przychód

z działalności, od której są obowiązkowe składki na ubezpieczenia społeczne. Za działalność taką uważa się przede wszystkim zatrudnienie, służbę, pozarolniczą działalność lub inną pracę zarobkową. Przychodem są także kwoty pobranych zasiłków: chorobowego, macierzyńskiego i opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego.

 

Termin rozliczenia do 31 maja

 

Do końca maja osoby dorabiające do świadczenia lub zasiłku przedemerytalnego muszą dostarczyć do ZUS zaświadczenie z zakładu pracy o swoich zarobkach za dany rok rozliczeniowy, najlepiej w rozbiciu na poszczególne miesiące. Osoby, które prowadzą własną firmę, piszą samodzielnie oświadczenie. Ich przychodem jest deklarowana podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 

ZUS wybierze korzystniejszy wariant

 

W zależności od tego, co będzie korzystniejsze dla klienta, ZUS rozliczy świadczenie z przychodu

z każdego miesiąca osobno lub z łącznego przychodu z całego okresu rozliczeniowego.

 

- Ustalimy, czy od marca 2021 do lutego 2022 wypłacaliśmy świadczenie w prawidłowej wysokości, czy powinno być one zmniejszone lub zawieszone. Niektóre osoby mogą również liczyć na wyrównanietłumaczy rzeczniczka.

 

Źródło/fot. ZUS

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl