opłaty za odbiór odpadów, Gmina Pawłowice, wzrost kosztów, przetarg, jedna oferta, podwyżka minimalnego wynagrodzenia, wzrost cen energii, stawka opłaty 36 zł, ulga za kompostowanie 3 zł, obowiązek segregacji odpadów, kara za brak segregacji 72 zł, ograniczenie ilości odpadów, zwiększenie poziomu segregacji
10 czerwca 2024

Duży wzrost opłat za odbiór odpadów w Gminie Pawłowice od 1 lipca!

W związku z zakończeniem obowiązującej umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, Gmina Pawłowice przeprowadziła postępowanie na wybór nowych wykonawców. Niestety, w przetargu wpłynęła tylko jedna oferta na każdą z trzech części zamówienia, co świadczy o niewielkim zainteresowaniu firm świadczeniem tego typu usług.

Wzrost kosztów realizacji zamówienia, spowodowany m.in. podwyżkami minimalnego wynagrodzenia i wzrostem cen energii, przełożył się na konieczność podniesienia opłat za odbiór odpadów. Aby zapewnić finansowanie całego systemu, nowa stawka opłaty powinna wynosić blisko 40,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości.

Po rozpatrzeniu różnych wariantów, Rada Gminy Pawłowice ustaliła, że od 1 lipca 2024 roku wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie 36,00 zł miesięcznie od mieszkańca nieruchomości. Mieszkańcy, którzy będą kompostować bioodpady, zachowają ulgę w wysokości 3,00 zł, płacąc miesięcznie 33,00 zł. Natomiast osoby, które nie będą segregować odpadów, zapłacą 72,00 zł miesięcznie od osoby.

Aby ograniczyć koszty związane z odbiorem odpadów, Gmina zachęca mieszkańców do:

  • ograniczania ilości wytwarzanych odpadów,

  • zwiększania poziomu segregacji odpadów.

Tylko wspólne działania pozwolą na utrzymanie stawek opłat na stałym poziomie lub ich obniżenie w przyszłości.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

opłaty za odbiór odpadów, Gmina Pawłowice, wzrost kosztów, przetarg, jedna oferta, podwyżka minimalnego wynagrodzenia, wzrost cen energii, stawka opłaty 36 zł, ulga za kompostowanie 3 zł, obowiązek segregacji odpadów, kara za brak segregacji 72 zł, ograniczenie ilości odpadów, zwiększenie poziomu segregacji