e-papierosy, młodzież, badanie, trendy, zdrowie publiczne, uzależnienie nikotynowe, polityka zdrowotna
14 maja 2024

E-papierosy dominują wśród młodzieży szkolnej: Badanie ujawnia niepokojące trendy

E-papierosy stają się coraz bardziej popularne wśród młodzieży szkolnej, zastępując tradycyjne papierosy jako główną formę kontaktu z nikotyną. Wyniki najnowszego badania przeprowadzonego przez Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin w ramach kampanii „Wdychasz czy oddychasz?” ujawniają niepokojące trendy wśród uczniów szkół podstawowych i średnich. Blisko połowa badanych (47,6%) przyznała się do codziennego używania e-papierosów, z czego 21,3% wybiera jednorazowe warianty, głównie ze względu na łatwą dostępność i atrakcyjne smaki. Dominującym motywem sięgania po produkty nikotynowe jest chęć rozładowania stresu, co wskazało 34% uczestników badania.

 

Badanie przeprowadzone w grudniu 2023 i styczniu 2024 roku objęło 342 uczniów w wieku 13-19 lat. Wyniki pokazują, że 76,7% uczniów miało już do czynienia z nikotyną, a 64,9% używa wyrobów nikotynowych regularnie lub okazjonalnie. Alarmujące jest, że większość niepełnoletnich uczniów (57%) kupuje produkty zawierające nikotynę osobiście, mimo obowiązujących zakazów.

 

Rafał Molenda z Stowarzyszenia Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin podkreśla, że e-papierosy, zwłaszcza te jednorazowe, przyciągają młodzież swoimi smakami i estetycznym wyglądem, co sprawia, że są one łatwo dostępne i atrakcyjne dla młodych ludzi. Z kolei Agata Nowicka z tego samego stowarzyszenia zwraca uwagę na potrzebę uwzględnienia problemu uzależnień i obciążenia psychicznego młodzieży w reformach dotyczących psychiatrii dziecięcej.

 

Wyniki badania wskazują na pilną potrzebę rewizji obecnych regulacji dotyczących sprzedaży wyrobów nikotynowych nieletnim oraz zaostrzenia kontroli, aby skuteczniej chronić młodzież przed uzależnieniem i jego negatywnymi konsekwencjami zdrowotnymi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Źródło informacji: Fundacja dla Zdrowia Mózgu i Stowarzyszenie Walki z Rakiem Płuca Oddział Szczecin/

 

 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-papierosy, młodzież, badanie, trendy, zdrowie publiczne, uzależnienie nikotynowe, polityka zdrowotna