Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl 

Jeszcze w tym roku na dachach 8 miejskich budynków oświatowych wykonane zostaną mikroinstalacje fotowoltaiczne. W sumie miasto ma w planach montaż 21 takich instalacji.

Ich budowa wpisuje się w realizowaną od dłuższego czasu przez Rybnik walkę o lepsze powietrze, m.in. poprzez racjonalne zużywanie ciepłej wody użytkowej czy inwestycje termomodernizacyjne.

Miasto ma już zaprojektowanych 21 mikroinstalacji fotowoltaicznych w 19 budynkach edukacyjnych. W tym roku powstanie ich 8 - w ramach ogłoszonego niedawno przetargu pojawią się one na budynkach przedszkoli numer 4, 10, 13, 17, 20, 23 i 42 oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przy ul. Kościuszki. Planowane koszty budowy to ok. 964 tys. zł. Moc mikroinstalacji fotowoltaicznej w poszczególnych obiektach:

 • Przedszkole nr 10 - 16,28 kWp

 • Przedszkole nr 13 - 19,24 kWp

 • Przedszkole nr 17 - 21,09 kWp

 • Przedszkole nr 20 - 16,65 kWp

 • Przedszkole nr 4 - 13,5 kWp

 • Przedszkole nr 23 - 24,3 kWp

 • Przedszkole nr 42 - 22,5 kWp

 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna - 13,95 kWp

- Instalacje fotowoltaiczne na miejskich obiektach wpłyną na zmniejszenie kosztów utrzymania oraz na poprawę środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie zapotrzebowania na energię ze źródeł nieodnawialnych – przekonuje prezydent Rybnika Piotr Kuczera. - Szacujemy, że osiem z powstających w tym roku mikroinstalacji fotowolataicznych wyprodukuje ok. 140 tys. kWh na rok – mówi.

Na kolejne lata zaplanowano wykonanie dalszych dokumentacji projektowych na instalacje fotowoltaiczne oraz realizację już zaprojektowanych instalacji w poszczególnych obiektach.

Przy wyborze i projektowaniu 21 instalacji fotowoltaicznych miasto brało pod uwagę:

 • zużycie energii elektrycznej w obiektach - możliwość zastosowania mikroinstalacji fotowolataicznych,

 • pokrycie zapotrzebowania na energię elektryczną w obiektach przez instalacje fotowoltaiczne,

 • moc możliwych do zabudowy instalacji fotowoltaicznych - będą to mikroinstalacje fotowoltaiczne do 50 kW,

 • czas i sposób użytkowania budynków,

 • powierzchnie dachów i możliwość zainstalowania instalacji fotowolaticznych

Warto dodać, że na sześciu obiektach rybnickiego MOSiR-u również uruchomiono już instalacje fotowoltaiczne:

 • Boisko Grabownia - uruchomiona w październiku 2021 r.

 • CRiR Bushido - uruchomiona w marcu 2022 r.

 • Stadion mini żużlowy - uruchomiona w marcu 2022 r.

 • Boisko Boguszowice - uruchomiona w marcu 2022 r.

 • Boisko Rymer Niedobczyce - uruchomiona w marcu 2022 r.

 • Sala gimnastyczna Niedobczyce - uruchomiona w 2022.

Łącznie fotowoltaika na sześciu obiektach MOSiR-u może wyprodukować w ciągu całego roku około 81 tys. kWh energii elektrycznej.

 

Źródło: Biuro Prasowe UM w Rybniku

fot. MOSiR

 

Fotowoltaika w rybnickich szkołach

13 lipca 2022
Fotowoltaika w rybnickich szkołach