Fundusze inwestycyjne powinny stać się stałym elementem domowych finansów
10 maja 2022

Fundusze inwestycyjne powinny stać się stałym elementem domowych finansów

Specjaliści z towarzystw funduszy inwestycyjnych, działając w naszym imieniu, starają się, żeby powierzone im pieniądze przyniosły więcej zysku niż klasyczna lokata bankowa. Warto rozważyć inwestowanie różnorodne - akcje, obligacje, surowce. Dywersyfikacja ma sens - jeśli jeden składnik jest wyceniany gorzej, to inne mogą to rekompensować - przekonywał Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI podczas Teleexpressu Inwestycyjnego, który odbył się w Centrum Prasowym PAP.

 

Coraz więcej osób szuka innych sposobów lokowania oszczędności, niż lokaty bankowe czy nieruchomości. Otwarte fundusze inwestycyjne są jednym z nich.

 

Fundusze inwestycyjne są skonstruowane tak, aby jak najwięcej zainteresowanych mogło w nich uczestniczyć, inwestując nawet bardzo niewielkie kwoty. Za minimum 100-200 zł mamy możliwość korzystania z potencjału rynków akcji, obligacji czy surowców” – informuje Wojciech Kiermacz z NN Investment Partners TFI.

 

Fundusze inwestycyjne to różnorodne produkty. Podstawowym podziałem jest to, w co fundusze inwestują. Mogą to być przede wszystkim obligacje, akcje, miks różnych papierów wartościowych czy surowce.

 

Ideą funduszy jest, żeby pieniądze pracowały efektywniej niż na lokatach bankowych. Dodatkowo fundusze dają inwestującym wiele możliwości po to, żeby każdy mógł zbudować portfel, z którym będzie czuł się najpewniej, zarówno pod kątem potencjalnego zysku, jak i ryzyka” – wyjaśnia Wojciech Kiermacz.

 

Inwestowanie na rynkach finansowych z definicji wiąże się z ryzykiem. Inwestujący powinien zdawać sobie sprawę, że notowania funduszy odzwierciedlają to, co dzieje się na rynku akcji czy obligacji.

 

Obecny moment jest trudny na rynku akcji i obligacji – obserwujemy spadki. Odpowiedzią może być dywersyfikacja, czyli urozmaicanie portfela inwestycyjnego. To ma sens - jeśli jeden składnik jest wyceniany gorzej, to inne mogą to rekompensować ” – przekonuje Wojciech Kiermacz.

 

Zdaniem eksperta ważna i opłacalna jest też systematyczność. Oczywiście można jednorazowo zainwestować większą kwotę, jednak regularnie wpłacane, mniejsze pieniądze mogą pomóc ograniczyć ryzyko wejścia na rynek w nieodpowiednim momencie. W inwestowaniu istotną rolę odgrywa wiedza. Warto poznać podstawy działania rynków finansowych.

 

Działalność funduszy inwestycyjnych jest ściśle nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, a szczegółowe regulacje chronią interes inwestującego.

 

Zanim zaczniemy inwestować, warto zadać sobie podstawowe pytanie: po co? Bo to określa kierunki aktywności. Możemy inwestować z myślą o emeryturze, o dzieciach czy też po prostu lokując nadwyżki finansowe. Od celu uzależnimy to, czy zainwestujemy mniej lub bardziej ryzykownie” – zauważa Wojciech Kiermacz.

 

Z punktu opłacalności i bezpieczeństwa inwestycji ważne jest, z kim współdziałamy. Warto wybrać renomowane towarzystwa funduszy inwestycyjnych, działające od lat na rynku, pokazujące, że potrafią z sukcesem zająć się powierzonymi im pieniędzmi.

 

Chcąc zacząć przygodę z inwestowaniem można udać się do doradcy w banku lub wypróbować możliwości platform internetowych. Dostępne portale i serwisy w prosty sposób przeprowadzą nas przez całą ścieżkę. Wskażą m.in.: jak i w co inwestować, zobrazują trendy rynkowe i historię zmian wartości poszczególnych funduszy. Umożliwiają też kupno i sprzedaż walorów.

 

Przede wszystkim trzeba zdać sobie sprawę, że można inwestować, że jest wiele takich miejsc, które pozwalają bardziej efektywnie ulokować nasze pieniądze. Warto przefiltrować dostępne rozwiązania, aby wybrać sprawdzone i renomowane fundusze. A sam proces zakupu jest już intuicyjny. Pamiętajmy również o możliwościach, jakie dają programy IKE, IKZE czy PPE. One również mogą działać w oparciu o fundusze inwestycyjne” – podsumowuje Wojciech Kiermacz.

 

Partnerem merytorycznym spotkania był NN Investment Partners TFI.

 

Webcast pt. „Teleexpress Inwestycyjny” jest częścią Strefy wiedzy inwestycyjnej. Kolejne spotkanie w ramach tego projektu odbędzie się 20 maja. Gościem będzie Robert Zapotoczny, prezes PFR Portal PPK.

 

Nota prawna:

 

Inwestycje w Fundusze Inwestycyjne zarządzane przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) są obarczone ryzykiem inwestycyjnym.

 

Informacje o Funduszach Inwestycyjnych zarządzanych przez NN IP TFI oraz o ich ryzyku inwestycyjnym sporządzone w języku polskim zawarte są w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI i na stronie www.nntfi.pl oraz w Kluczowych Informacjach dla Inwestorów i Informacjach dla klienta alternatywnego funduszu inwestycyjnego dostępnych w siedzibie NN IP TFI, u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

 

Informacje odnośnie praw inwestorów sporządzone w języku polskim znajdują się w Prospektach Informacyjnych dostępnych w siedzibie NN IP TFI u Dystrybutorów i na stronie www.nntfi.pl (https://www.nntfi.pl/informacje-i-dokumenty/dokumenty-funduszy/prospekty-informacyjne).

 

Niniejszy materiał został przygotowany przez NN Investment Partners Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. (dalej NN IP TFI) i jest upowszechniany w celu reklamy lub promocji świadczonych przez nie usług. NN IP TFI posiada zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

 

Źródło informacji: PAP MediaRoom

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl