Gmina Godów pozyskała środki z inicjatywy społecznej dla Skrzyszowa. Wybuduje pumptrack
29 lipca 2022

Gmina Godów pozyskała środki z inicjatywy społecznej dla Skrzyszowa. Wybuduje pumptrack

W zabytkowej Stacji Kolei Wąskotorowej w Rudach podpisano ostatnie umowy w ramach tegorocznej edycji Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka". Wsparcie otrzymały gminy z subregionu zachodniego, z powiatów raciborskiego, rybnickiego i wodzisławskiego. Wśród nich również Gmina Godów, która pozyskała 80 tys. zł.

O pomoc finansową w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej wynosił 80 tys. zł. Celem Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka" jest umożliwienie mieszkańcom realizacji przedsięwzięć i zadań, które służą rozwojowi lokalnych społeczności.

Umowy przedstawicielom gmin wręczył wicemarszałek Wojciech Kałuża. Gmina Godów pozyskała 80 tys. zł z przeznaczeniem na doposażenie i rozbudowę placu zabaw w sołectwie Skrzyszów, a konkretnie na zabudowę modułowego urządzenia typu pumptrack, umożliwiającego wszechstronny trening rowerowy dla różnych grup wiekowych. Planowany jest zakup i montaż urządzenia wykonanego z materiału kompozytowego z możliwością rozbudowy w przyszłości o kolejne komponenty. Ponadto w ramach zadania wykonane zostaną elementy małej architektury (kosze, ławki, stojaki) oraz bezpieczne ciągi komunikacyjne. Bezpieczeństwo użytkowników zostanie wzmocnione poprzez instalację monitoringu placu zabaw. Infrastruktura będzie miała niekomercyjny, ogólnodostępny i nieodpłatny charakter.

Czek na dofinansowanie zadania sołeckiego w Skrzyszowie odebrali wójt gminy Mariusz Adamczyk, kierownik Referatu Finansowego Urzędu Gminy w Godowie i główny księgowy urzędu Daria Oślizło oraz sołtys Skrzyszowa Roman Marcol.

 

Źródło/fot: Urząd Gminy Godów

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl