GMINA PAWŁOWICE. Akcja Zima – ważne informacje!
05 lutego 2023

GMINA PAWŁOWICE. Akcja Zima – ważne informacje!

Przypominamy, że w obecnym sezonie zimowym nie wszystkie drogi gminne będą posypywane część z nich będzie utrzymywana na „biało”. Z uwagi na duży wzrost kosztów zakupu paliwa, soli drogowej i materiałów uszorstniających znacząco (około 60%) wzrosła cena jednostkowa godziny posypywania dróg.

 

Mając to na uwadze, a także ograniczone środki finansowe na zimowe utrzymanie dróg w obecnym sezonie zimowym posypywane są:

  • drogi powiatowe przebiegające przez teren Gminy Pawłowice,

  • chodniki i ciągi piesze przy drogach gminnych i powiatowych,

  • wybrane drogi gminne, na których prowadzona są trasy komunikacji lokalnej zbiorowej, drogi zbiorcze, drogi na których występują strome podjazdy czy obiekty mostowe.

 

Mapa dróg objętych posypywaniem.

 

W razie trudności związanych z odśnieżaniem należy kontaktować się z Urzędem Gminy Pawłowice, w godzinach pracy (tel. 32 47 56 341), natomiast w pozostałych godzinach zgłoszenia przyjmują sołtysi. Poniżej wykaz wykonawców obsługujących akcję zima 2022/2023 oraz telefony do sołtysów.


 

WYKAZ WYKONAWCÓW OBSŁUGUJĄCYCH AKCJĘ ZIMA 2022/2023

 

ZADANIE

WYKONAWCA

 

SOŁTYS/KONTAKT

DROGI POWIATOWE

Sołtys Pniówka

Zdzisław Goik

Tel.: 697 566 855

 

Sołtys Krzyżowic

Beata Wala

Tel.: 608 246 554

 

Sołtys Warszowic

Wojciech Szymura

Tel.: 600 228 945

 

Sołtys Pawłowic

Grzegorz Cyrulik

Tel.: 661 859 878

 

Sołtys Osiedla

Szczepan Martynowski

Tel.: 32/47 22 181

 

Sołtys Pielgrzymowic

Iwona Baron

Tel.: 32/47 23 072

 

Sołtys Golasowic

Krzysztof Woryna

Tel.: 502 170 209

 

Sołtys Jarząbkowic

Dariusz Czakon

Tel.: 663 712 752

Zadanie 1

Warszowice, Krzyżowice i Pniówek

 

FHU Grażyna Goraus

ul. Pszczyńska 82, Warszowice

 

Zadanie 2

Pawłowice

MENTRANS Franciszek Mencnarowski

Iłownica 174, Rudzica

Zadanie 3

Pielgrzymowice, Golasowice i Jarząbkowice

 

BUD-ROL Bogusław Reclik

ul. Konopnickiej 2a, Golasowice

 

DROGI GMINNE

Zadanie 4

Warszowice, Krzyżowice

 

 

FHU Grażyna Goraus

ul. Pszczyńska 82, Warszowice

 

Zadanie 5

Golasowice i Jarząbkowice

 

AGROMAR Marcin Pykacz

ul. Bielska 14, Chybie

 

Zadanie 6

Pielgrzymowice

 

BUD-ROL Bogusław Reclik

ul. Konopnickiej 2a, Golasowice

 

Zadanie 7

Pawłowice

 

Wypasione Ogrody

Monika Piszczek-Brandys,

ul. Wyzwolenia 46, Pawłowice

 

Zadanie 8

Pawłowice Osiedle i Pniówek

 

Wypasione Ogrody

Monika Piszczek-Brandys,

ul. Wyzwolenia 46, Pawłowice

 

 

 


 

Źródło/fot: UG Pawłowice

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl