Gmina Pawłowice dołączyła do programu „Śląskie. Przywracamy błękit”
13 lipca 2022

Gmina Pawłowice dołączyła do programu „Śląskie. Przywracamy błękit”

Gmina Pawłowice jest jednym z ponad 80 samorządów, które dołączyły do programu „Śląskie. Przywracamy błękit”. Ten największy w Europie projekt ochrony powietrza działa przy finansowym wsparciu Programu Life Unii Europejskiej i Narodowego Funduszu Ochrony Powietrza i Gospodarki Wodnej. Swoim zasięgiem obejmuje wszystkie gminy i miasta województwa śląskiego, czyli ponad 4,5 miliona osób.

Wartość całego projektu to ok. 76 mln złotych, w tym z dotacja programu LIFE wynosi 45 mln zł, środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 26 mln zł, a pozostała część to środki własne samorządów oraz województwa śląskiego.

Koordynatorem projektu jest Województwo Śląskie, a partnerami gminy i poszczególne subregionalne związki gmin. Wsparcie merytoryczne zapewniają Politechnika Śląska, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Śląski Ogród Botaniczny oraz Europejskie Ugrupowanie Współpracy Terytorialnej TRITIA.

Projekt zakłada wdrożenie pełnego zakresu działań przewidzianych do realizacji w Programie Ochrony Powietrza (POP) Województwa Śląskiego przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego z 22 czerwca 2020 r. tj.

  • Utworzenie stanowiska Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu tzw. ekodoradcy oraz jego przeszkolenie,

  • Utworzenie wojewódzkiego systemu eko-informacji mieszkańców,

  • Zwiększenie obszarów zieleni, zgodnie z założeniami POP Województwa Śląskiego,

  • Wsparcie wdrażania uchwały antysmogowej – monitoring emisji i badania próbek,

  • Działania na rzecz ograniczenia emisji transportowej,

  • Wypracowanie modeli zmniejszenia oddziaływania środowiskowego w budynkach użyteczności publicznej,

  • Kampanię informacyjno-edukacyjną.

W ramach projektu gmina Pawłowice utworzyła stanowisko Gminnego Koordynatora ds. Energii i Klimatu czyli tzw. ekodoradcy, którego zadaniem jest prowadzenie lokalnych działań edukacyjno-informatycznych, doradztwo dla mieszkańców w zakresie doboru urządzeń grzewczych, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej budynków (np. termomodernizacja), kontrola palenisk, a także poszukiwanie i wdrażanie działań i inwestycji służących ochronie powietrza.

Projekt swym zasięgiem obejmuje województwo śląskie, dlatego mieszkańcy gminy będą mogli korzystać i uczestniczyć nie tylko w wydarzeniach organizowanych w gminie, ale również tych przygotowywanych przez inne instytucje na terenie całego województwa. Informacje o interesujących przedsięwzięciach będziemy udostępniać na naszej stronie internetowej i profilu na Facebooku.

Więcej o projekcie tutaj: https://powietrze.slaskie.pl/content/slaskie-przywracamy-blekit

Strona projektu na Facebooku: https://www.facebook.com/slaskie.przywracamy.blekit/


 

Źródło: UG Pawłowice

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl