Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl 

Gmina Pawłowice pozyskała ponad 86 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich. Większość środków przeznaczono na zadania inwestycyjne, w tym mające również charakter ekologiczny.

W 2020 r. oraz 2021 r. pozyskano unijne dofinansowanie m.in. na unieszkodliwianie azbestu, które kosztowało w sumie ponad 2 mln zł z czego ok. 1,7 mln zł pozyskano ze w ramach realizowanego przez gminę projektu.

Budowa instalacji fotowoltaicznych dla instytucji publicznych w latach 201 -2021 (urząd, Wodociągi, placówki kultury, szkoły) to inwestycje o wartości ok. 3,5 mln zł, na których realizację pozyskano ok. 2 mln zł dofinansowania.

W marcu 2022 roku zakończył się duży projekt modernizacji oświetlenia drogowego na terenie gminy Pawłowice. Ta dwuetapowa inwestycja kosztowała ponad 4 mln zł, z czego ok. 3 mln zł pochodzi ze środków unijnych. Natomiast w celu poprawy gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Pawłowice z unijnym wsparciem finansowym w wysokości ponad 1,2 mln zł, w ubiegłym roku został wybudowany PSZOK, którego całkowity koszt wyniósł 1,5 mln zł.

W trakcie realizacji jest m.in. „Modernizacja infrastruktury transportu publicznego w Gminie Pawłowice”. Projekt o wartości ponad 6 mln zł w przeważającej mierze zostanie dofinansowani ze środków Unii Europejskiej.

W ostatnich latach realizuje się szereg projektów tzw. miękkich, związanych z edukacją i aktywizacją społeczną, skierowanych przede wszystkim do młodzieży.

Gmina Pawłowice realizuje je wspólnie ze szkołami, są to m.in. takie projekty jak: "Kształcimy zawodowców”, "Rozwijamy talenty młodych ludzi", „Poznawanie przez doświadczanie” oraz „Czyste środowisko łączy narody”. Dzięki nim młodzi ludzie zdobywają nowe kompetencje zawodowe potwierdzone certyfikatami, uczą się innowacyjnych rozwiązań i zdobywają praktyczne umiejętności. Na taką formę kształcenia w ramach powyżej realizowanych projektów udało się pozyskać ponad 1 mln zł.

Środki finansowe z Unii Europejskiej gmina Pawłowice pozyskuje systematycznie od 2004 r. Na przestrzeni lat przy ich wsparciu wybudowano m.in. boiska w Golasowicach, Warszowicach i Pielgrzymowicach, place zabaw, zmodernizowano infrastrukturę przy Gminnym Ośrodku Sportu, wybudowano targowisko. Pieniądze były również pozyskiwane na bardzo kosztowne, ale ważne zadania jakimi są budowa infrastruktury kanalizacyjnej i dróg.

Źródło: UG Pawłowice

fot. UG Pawłowice

 

Gmina Pawłowice pozyskała ponad 86 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich

05 maja 2022
Gmina Pawłowice pozyskała ponad 86 mln zł dofinansowania z funduszy europejskich