Koncert, Pielgrzymowice, Kościół św. Katarzyny Aleksandryjskiej, jubileusz, Polskie Stowarzyszenie Kontrabasistów, 30-lecie, Międzynarodowe Kursy Mistrzowskie, Grzegorz Olkiewicz, muzyka klasyczna, Johann Sebastian Bach, Fryderyk Chopin, Giovanni Bottesini, Miloslav Jelinek, Urszula Marciniec-Mazur, Irena Olkiewicz, Andrzej Jungiewicz, Piotr Rojek, Roland Abreu, Biagio Modena, kontrabas, wiolonczela, organy, wstęp wolny
16 kwietnia 2024

Jaką wartość ma pracownik z niepełnosprawnością w miejscu pracy?

W dzisiejszym społeczeństwie, które coraz bardziej dąży do inkluzji i równości, coraz większą uwagę przywiązuje się do roli pracowników z niepełnosprawnościami w miejscu pracy. Pracownicy z niepełnosprawnością wnoszą unikalne perspektywy i umiejętności, które nie tylko wzbogacają zespoły, ale również mają pozytywny wpływ na kulturę organizacyjną oraz sukces biznesowy.

 

 

Dywersyfikacja umiejętności

 

Jedną z kluczowych wartości, jakie przynoszą pracownicy z niepełnosprawnościami, jest dywersyfikacja umiejętności. Ich różnorodne doświadczenia życiowe i zawodowe mogą przynieść nowe spojrzenie na rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Dzięki różnym perspektywom zespoły są bardziej skłonne do eksplorowania innowacyjnych rozwiązań, co może prowadzić do lepszych rezultatów biznesowych.

 

Praktycznie w każdej branży i na wielu poziomach można zatrudnić osobę z niepełnosprawnością. Ważne jest takie dopasowanie kandydata do stanowiska, aby jego dysfunkcja nie miała wpływu na wymagania pracy. Zróżnicowanie w miejscu pracy to nie tylko wyzwanie do pokonania, ale przede wszystkim szansa. Firmy zyskują przewagę konkurencyjną, powodów jest wiele, a otwartość może prowadzić do lepszych decyzji, większej kreatywności, innowacyjności i do zwiększonej efektywności pracy całego zespołu. – mówi Iwona Lewandowska, Manager ds. wdrożeń w BPO Network

 

 

Zwiększona lojalność pracowników

 

Firmy, które aktywnie angażują się w inkluzję pracowników z niepełnosprawnościami, mogą zyskać lojalność ze strony swojego zespołu. Pracownicy czujący się docenieni i akceptowani w miejscu pracy, są bardziej skłonni do zaangażowania i dłuższego pozostania w firmie. To z kolei może przyczynić się do zwiększenia produktywności i stabilności zatrudnienia.

 

Osoby z niepełnosprawnością mogą doświadczać dodatkowych wyzwań w środowisku pracy, co często wzmacnia ich zaangażowanie i lojalność wobec firmy. Wysoka motywacja może być inspirująca dla innych pracowników i przyczynić się do budowania pozytywnej atmosfery w miejscu pracy. Pracownicy z niepełnosprawnościami wiedząc, że znaleźli pracodawcę, który docenia ich umiejętności i doświadczenie, mogą być bardziej zaangażowani w realizację celów organizacji oraz skłonni do długotrwałej współpracy – wspomina Iwona Lewandowska, Manager ds. projektu, wsparcie managerskie BPO Network.

 

 

Spełnienie norm społecznych i etycznych

 

Zatrudnianie pracowników z niepełnosprawnościami to nie tylko kwestia biznesowa, ale również społeczna i etyczna. Dążenie do równości szans i eliminowanie dyskryminacji w miejscu pracy to ważne cele, które wspierają wartości społeczne i normy etyczne. Firmy, które podejmują działania na rzecz inkluzji, przyczyniają się do budowy bardziej sprawiedliwego społeczeństwa.

 

Zatrudnienie pracowników z różnymi niepełnosprawnościami może promować inkluzję społeczną w miejscu pracy. Kiedy pracownicy widzą, że ich firma aktywnie angażuje się w tworzenie równych szans dla wszystkich pracowników, buduje to pozytywną kulturę organizacyjną opartą na szacunku i zrozumieniu. Poprzez interakcje z osobami z niepełnosprawnością, inni pracownicy mogą lepiej zrozumieć ich codzienne wyzwania oraz nauczyć się dostosowywać środowisko pracy, aby je lepiej wspierać – dodaje Iwona Lewandowska, Manager ds. projektu, wsparcie managerskie BPO Network.

 

 

Podsumowując, pracownicy z niepełnosprawnościami przynoszą wartość w wielu obszarach działalności firm. Ich różnorodne umiejętności, perspektywy i doświadczenia są kluczowe dla kreatywności, innowacyjności i sukcesu biznesowego. Promowanie inkluzji w miejscu pracy nie tylko wspiera jednostki, ale również przyczynia się do budowy lepszej, bardziej sprawiedliwej społeczności.

 

 

 

Źródło/fot. Materiały prasowe