JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. Nowe limity na odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych
03 stycznia 2023

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. Nowe limity na odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych

Od stycznia 2023 roku obowiązują nowe limity na odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych, które można oddawać w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Zmienia się również czasookres ich naliczania.

 

Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych, które powstały w wyniku prac remontowo-budowlanych prowadzonych przez właściciela nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej, a w zabudowie wielorodzinnej również przez właściciela mieszkania lub użytkownika lokalu mieszkalnego, przyjmowane są w ilości limitowanej:

2,0 Mg/ nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym /3 lata,

0,90 Mg/ lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym – do sześciu lokali mieszkalnych włącznie /3 lata,

0,35 Mg/ lokal mieszkalny w budynku wielolokalowym – siedem lokali mieszkalnych i więcej /3 lata.


 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
ul. Norwida 34
44-268 Jastrzębie-Zdrój

 

 

 


 

Źródło: Biuro Prasowe UM w Jastrzębie-Zdrój

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl