JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. Ograniczenia w ruchu. Ostatni odcinek ul. Witczaka zostanie wyremontowany
23 sierpnia 2022

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. Ograniczenia w ruchu. Ostatni odcinek ul. Witczaka zostanie wyremontowany

Realizacja zadania „Rozbudowa i przebudowa ulicy Witczaka - etap III, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wodzisławską do drogi dojazdowej do oczyszczalni ścieków w Jastrzębiu-Zdroju” rozpocznie się 24 sierpnia.

 

Od 24 sierpnia do 4 września wystąpią ograniczenia w ruchu polegające na krótkotrwałym zamknięciu dla ruchu ul. Witczaka na odcinku od ulicy Wodzisławskiej do zjazdu do oczyszczalni ścieków Dolne.

Od 5 września do odwołania ul. Witczaka na odcinku od ulicy Wodzisławskiej do zjazdu na parking przy kąpielisku Zdrój zostanie całkowicie wyłączona z ruchu kołowego oraz pieszego.

 

Objazd i obejście będą odbywać się ulicami: Wodzisławską, Zdrojową i 1 Maja.

Wyłączenie ulicy także z ruchu pieszego jest podyktowane koniecznością wykonania tam wielu kompleksowych robót. Oprócz drogi na długości 280 m, przebudowie ulegnie wlot skrzyżowania z ul. Wodzisławską. Powstanie odwodnienie nawierzchni do kanalizacji deszczowej, nastąpi przebudowa i budowa sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej, przebudowa sieci ciepłowniczej, sieci i instalacji energetycznej, teletechnicznej, przebudowa zjazdów, przebudowa i budowa chodników oraz drogi wewnętrznej. Konieczna jest również rozbiórka wiaduktu kolejowego. Wybudowane zostaną dwa place postojowe o powierzchni 830 m2.

Koszt całego zadania wynosi 8 382 301,76 zł brutto. Jest dofinansowany w ramach Rządowego Funduszu „Polski Ład” Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 5 000 000,00 zł

Termin zakończenia prac: 15 sierpnia 2023 r.

 

Źródło/fot: UM w Jastrzębiu-Zdroju

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl