JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. Strefa wypoczynku na OWN-ie stanie się bardziej atrakcyjna!
21 października 2022

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. Strefa wypoczynku na OWN-ie stanie się bardziej atrakcyjna! 

Prace polegające na odbudowie i doprowadzeniu do świetności terenu Ośrodka Wypoczynku Niedzielnego są prowadzone etapowo i ciągle trwają. W chwili obecnej są prowadzone działania związane z montażem urządzenia zabawowego dla dzieci niepełnosprawnych. Główna część inwestycji będzie polegała na rozszerzeniu wcześniej powstałej strefy wypoczynku. Zagospodarowanie terenu OWN-u obejmuje przebudowę istniejącego pawilonu wraz z adaptacją pomieszczeń zaplecza, które będą przeznaczone pod najem lub dzierżawę na prowadzenie działalności gospodarczej w branży gastronomicznej.


W ramach inwestycji będą prowadzone prace ziemne, roboty remontowe, naprawcze i wzmacniające, a także termomodernizacyjne pawilonu. Wykonany zostanie także demontaż niektórych elementów budynku. Poddany przebudowie pawilon, wyposażony będzie w instalacje niezbędne do funkcjonowania obiektu, m.in. instalację grzewczą, wodno-kanalizacyjną i elektryczną.


Jednokondygnacyjny budynek będzie pełnił funkcję małej gastronomii, w którym wschodnią część budynku przeznaczono na strefę konsumpcji. W zachodniej części będą znajdowały się pomieszczenia zaplecza gastronomicznego oraz pomieszczenia sanitarne, gospodarcze i magazynowe. Wokół pawilonu będą wykonane palisady przy schodach terenowych w północno-wschodniej części elewacji i powiększenie strefy wokół budynku wykonane z kostki betonowej oraz nawierzchni żwirowej.


W związku z tym, iż miasto nie korzysta z żadnych zewnętrznych źródeł finansowania, prowadzenie prac uzależnione jest od posiadanych własnych środków finansowych. W budżecie na ten cel jest zabezpieczona kwota 2 550 000 zł. Ponadto został ogłoszony przetarg na przebudowę istniejącego budynku wraz z jego adaptacją na punkt gastronomiczny.


Projekt realizowany jest przez MOSiR, a czas na wykonanie zadania, związane z pracami budowlanymi wraz z odbiorami, planowany jest na 180 dni od dnia podpisania umowy. Zakończenie inwestycji planowane jest przed sezonem letnim przyszłego roku. Wykonawca robót budowlanych jeszcze nie został wyłoniony. Koszty oraz termin realizacji całego projektu nie są możliwe do określenia w danym momencie.

 


 

Źródło/fot: UM w Jastrzębiu-Zdroju

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl