Katarzyna Kubisiowska, Kora Jackowska, literatura kobiet, herstoryczne narracje, kobiety w literaturze, biografia artystyczna, archiwum niepublikowane, rola kobiet w kulturze, projekt literacki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
16 maja 2024

Jastrzębie-Zdrój: Te wspaniałe kobiety… w literaturze – Spotkanie z Katarzyną Kubisiowską

W nadchodzącym projekcie „Te wspaniałe kobiety… w literaturze”, który odbędzie się w Bibliotece Głównej przy ulicy Wielkopolskiej 1a, uczestnicy będą mieli okazję do głębszego poznania postaci kobiet, które nie tylko tworzą literaturę, ale także są bohaterkami licznych herstorycznych narracji. Projekt, wspierany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ma na celu uhonorowanie i przedstawienie różnorodnych ról kobiet w literaturze – od pisarek, przez badaczki, dziennikarki, aż po aktorki.

 

Pierwsze spotkanie, zaplanowane na 23 maja o godzinie 18:00, będzie miało wyjątkowego gościa – Katarzynę Kubisiowską. Kubisiowska, znana z pasji do literatury i głębokiego badania biografii znaczących postaci, przedstawi życie i twórczość Kory Jackowskiej, ikony polskiej muzyki i kultury. Spotkanie poświęcone będzie nie tylko omówieniu życiorysu Kory, ale także próbie zrozumienia jej jako kobiety-artystki i kobiety-buntowniczki.

 

Podczas wydarzenia, uczestnicy będą mieli okazję dowiedzieć się więcej o niepublikowanych materiałach z archiwum Kory, które Kubisiowska eksplorowała. Dyskusja rozwinie się wokół tematów takich jak wpływ osobistych i profesjonalnych relacji Kory na jej życie i twórczość, a także tego, jak najbliżsi artystki przyczynili się do kształtowania jej publicznego wizerunku.

 

Projekt „Te wspaniałe kobiety… w literaturze” to nie tylko okazja do uczczenia dorobku kobiet w literaturze, ale także platforma do dyskusji o ich roli w społeczeństwie, walce o równouprawnienie oraz dążeniu do osobistego i zawodowego spełnienia. Spotkania takie jak to z Katarzyną Kubisiowską są kluczowe dla zrozumienia i docenienia wkładu kobiet w kulturę i naukę, co przyczynia się do budowania bardziej inkluzjiwnej przyszłości literatury i sztuki.

 

Katarzyna Kubisiowska, Kora Jackowska, literatura kobiet, herstoryczne narracje, kobiety w literaturze, biografia artystyczna, archiwum niepublikowane, rola kobiet w kulturze, projekt literacki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Katarzyna Kubisiowska, Kora Jackowska, literatura kobiet, herstoryczne narracje, kobiety w literaturze, biografia artystyczna, archiwum niepublikowane, rola kobiet w kulturze, projekt literacki, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego