JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. W niedzielę utrudnienia na Piłsudskiego. Zmiany będą miały wpływ na kursowanie autobusów!
03 czerwca 2022

JASTRZĘBIE-ZDRÓJ. W niedzielę utrudnienia na Piłsudskiego. Zmiany będą miały wpływ na kursowanie autobusów!

5 czerwca na alei Piłsudskiego będą prowadzone prace związane z demontażem metalowych konstrukcji. W związku z tym wystąpią utrudnienia w ruchu.

Utrudnienia wystąpią w niedzielę między godziną 5.00 a 15.00. W miarę postępów prac będą wyłączane kolejne odcinki alei Piłsudskiego. Za każdym razem zmiany będą dotyczyć jednej jezdni drogi (tylko jednego z kierunków ruchu).

Zmiany te będą miały również wpływ na kursowanie autobusów miejskich - na poszczególnych kursach linii B10, B12, B13, B14, C10, C11, C15, C16, C19, M10, S10, S12, S14 i W10 zostały ustalone trasy objazdowe.

Z objazdami można zapoznać się poniżej:

W godzinach od 5.00 do 6.30 nastąpi zamknięcie odcinka Al. Piłsudskiego od ronda Władysława Sikorskiego do skrzyżowania z ulicą Mazowiecką z obsługi linii wyłączony zostanie przystanek
Al. Piłsudskiego Os. Gwarków.

 • B13 kurs o godz. 5.05 z przystanku Dworzec Zdrój

 • C10 kurs o godz. 5.40 z przystanku KWK Jas-Mos

 • C16 kurs o godz. 6.05 z przystanku Chlebowa Pętla

 • W10 kurs o godz. 5.18 z przystanku Rybnik 3 Maja

W/w linie kursować będą trasą objazdową od przystanku 11 listopada ul. Cieszyńską , Małopolską, Mazowiecką do przystanku Al. Piłsudskiego Os. Pionierów i dalej po trasie.

 

 • S10 kursy o godz.5.05 i 6.00 z przystanku Dworzec Arki Bożka

W/w linia kursować będzie od przystanku Cieszyńska Os. Tuwima do ronda Sikorskiego - nawrót następnie ul. Cieszyńską, Małopolską, Mazowiecką do przystanku Al. Piłsudskiego Os. Pionierów
i dalej po trasie.

 

 • S14 kurs o godz. 5.20 z przystanku Armii Krajowej WORD

W/w linia kursować będzie od przystanku Szpital Wojewódzki ul. Al. Jana Pawła II, Cieszyńską, Małopolską , Mazowiecką do przystanku Al. Piłsudskiego Os. Pionierów i dalej po trasie.

 

W godzinach od 6.30 do 8.00 nastąpi zamknięcie odcinka Al. Piłsudskiego do skrzyżowania z ulicą Mazowiecką od ronda Centralnego z obsługi linii zostanie przystanek Al. Piłsudskiego Os. Pionierów kierunek do UM.

 • B10 kurs o godz. 7.05 z przystanku Armii Krajowej WORD

 • B13 kurs o godz. 6.35 z przystanku Dworzec Zdrój

 • C10 kursy o godz. 6.30 i 7.05 z przystanku KWK Jas-Mos

 • M10 kursy o godz. 6.30 i 7.20 z przystanku Szotkowice Pętla

 • S14 kurs o godz. 7.15 z przystanku Armii Krajowej WORD

W/w linie kursować będą od przystanku Al. Piłsudskiego Os. Gwarków ul. Mazowiecką, Łowicką, Arki Bożka rondo Centralne do przystanku Al. Piłsudskiego Urząd Miasta i dalej po trasie.

 

 • W10 kurs o godz. 5.53 z przystanku Rybnik 3 Maja

W/w linia kursować będzie od przystanku Al. Piłsudskiego Os. Gwarków ul. Mazowiecką, Łowicką, do przystanku Dworzec Arki Bożka.

 

W godzinach od 8.00 do 9.30 nastąpi zamknięcie odcinka Al. Piłsudskiego od ronda Centralnego
do skrzyżowania z ulicą Warszawską z obsługi linii wyłączony zostanie przystanek Al. Piłsudskiego
Os. Pionierów kierunek Zdrój

 • B10 kurs o godz. 8.25 z przystanku Pawłowice Centrum Targ

 • M10 kurs o godz. 8.05 z przystanku Dworzec Arki Bożka

 • S14 kurs o godz. 8.10 z przystanku KWK Borynia

W/w linia kursować będzie od przystanku Al. Piłsudskiego Os. Morcinka Al. Piłsudskiego, ulicą Arki Bożka, Łowicką, Mazowiecką do przystanku Al. Piłsudskiego Os. Staszica i dalej po trasie.

 

W godzinach od 10.00 do 11.30 nastąpi zamknięcie odcinka Al. Piłsudskiego od ronda Centralnego
do skrzyżowania z ulicą Katowicką

 • B12 kurs o godz. 10.15 z przystanku Dworzec Arki Bożka

 • B14 kurs o godz. 10.15 z przystanku Dworzec Zdrój

 • C10 kurs o godz. 10.05 z przystanku KWK Jas-Mos

 • C15 kurs o godz. 10.10 z przystanku Chlebowa Pętla

 • M10 kurs o godz. 10.35 z przystanku Szotkowice Pętla

 • S10 kursy o godz. 10.00 i 11.10 z przystanku Dworzec Arki Bożka

 • S14 kurs o godz. 11.05 z przystanku Armii Krajowej WORD

W/w linie kursować będą od przystanku Al. Piłsudskiego Os. Pionierów ul. Sybiraków, Północną Katowicką do przystanku Al. Piłsudskiego Urząd Miasta i dalej po trasie, wzrost o 0,9 wozokm
w kursie.

 • C16 kurs o godz. 10.50 z przystanku Chlebowa Pętla

W/w linia kursować będzie od przystanku Dworzec Główny ul. Północną Katowicką do przystanku
Al. Piłsudskiego Urząd Miasta i dalej po trasie.

 

W godzinach od 11.30 do 13.00 nastąpi zamknięcie odcinka Al. Piłsudskiego od nowo powstałego ronda przy skrzyżowaniu ulic Granicznej z Północną do skrzyżowania z ulicą Katowicką

 • B12 kurs o godz. 11.15 z przystanku Pawłowice Centrum Targ

 • S10 kursy o godz. 11.10 i 12.15 z przystanku Żory Centrum Przesiadkowe

 • S12 kurs o godz. 12.20 z przystanku KWK Borynia

 • S14 kurs o godz. 12.00 z przystanku KWK Borynia

W/w linie kursować będą od przystanku Pszczyńska Rybnicka ul. Pszczyńską, Grodzką, Północną , Katowicką do przystanku Al. Piłsudskiego Os. Morcinka Os. i dalej po trasie.

 • C10 kurs o godz. 12.10 z przystanku Dworzec Arki Bożka

 • C11 kurs o godz. 11.35 z przystanku Chlebowa Pętla

 • C19 kurs o godz. 12.30 z przystanku Dworzec Arki Bożka

 • M10 kurs o godz. 12.15 z przystanku Dworzec Arki Bożka

W/w linie kursować będą od przystanku Graniczna Szkoła ulicami Graniczną, Północną, Katowicką
do przystanku Al. Piłsudskiego Os. Morcinka Os. i dalej po trasie, wzrost o 0,8 wozokm w kursie.

 • C15 kurs o godz. 12.05 z przystanku KWK Jas-Mos

 

W/w linia kursować będzie od przystanku Jastrzębie Górne Stodoły ulicami Grodzką, Północną, Katowicką do przystanku Al. Piłsudskiego Os. Morcinka Os. i dalej po trasie.


 

Źródło/fot: UM w Jastrzębiu-Zdroju

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl