Joanna Przetakiewicz, krytyka, postępy, obietnice wyborcze, prawa kobiet, polityka, realizacja
22 maja 2024

Joanna Przetakiewicz, krytyka, postępy, obietnice wyborcze, prawa kobiet, polityka, realizacja.

Joanna Przetakiewicz, znana projektantka mody, wyraża swoje niezadowolenie z braku postępów w realizacji obietnic wyborczych skierowanych do kobiet. Podczas ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce, kobiety aktywnie uczestniczyły w głosowaniu, kierując się nadzieją na zmiany i lepsze traktowanie ich potrzeb przez kolejne rządy. Przetakiewicz podkreśla, że mimo obietnic, realne działania na rzecz równości płci i poprawy warunków życia kobiet pozostają niewidoczne, co prowadzi do ogólnego rozczarowania.

 

Projektantka zwraca uwagę na ciągłe problemy, z jakimi borykają się kobiety w Polsce, takie jak nierówności w płacach, ograniczony dostęp do wysokich stanowisk oraz brak wystarczającego wsparcia systemowego w zakresie macierzyństwa i kariery zawodowej. Przetakiewicz wskazuje, że kobiety w Polsce zarabiają średnio o 20% mniej niż mężczyźni, a ich reprezentacja na wyższych stanowiskach zarządczych jest nadal zbyt niska.

 

Dodatkowo, projektantka porusza kwestię demograficzną, zauważając, że znaczna część kobiet w wieku rozrodczym w Polsce nie planuje mieć dzieci w najbliższej przyszłości, co jest wynikiem braku poczucia bezpieczeństwa i odpowiedniego wsparcia ze strony państwa. Wskazuje na konieczność systemowych zmian, które umożliwią kobietom zarówno rozwój zawodowy, jak i osobisty bez konieczności rezygnacji z jednego z tych aspektów.

 

Przetakiewicz apeluje o większe zaangażowanie kobiet w politykę i decydowanie o kierunkach zmian, które najlepiej odpowiadają na ich potrzeby i wyzwania. Podkreśla, że zmiana nastawienia i polityki wobec kobiet wymaga aktywnego udziału i wsparcia ze strony samych zainteresowanych, które najlepiej rozumieją swoje problemy i oczekiwania.

 

Podsumowując, Joanna Przetakiewicz wzywa do konsekwencji i realizacji obietnic wyborczych, które mają na celu poprawę sytuacji kobiet w Polsce. Zaznacza, że tylko poprzez rzetelne działania i zrozumienie potrzeb kobiet można zbudować społeczeństwo, w którym będą one traktowane sprawiedliwie i z szacunkiem, co jest fundamentem dla każdej demokratycznej i nowoczesnej społeczności.


 


 


 

Fot:


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joanna Przetakiewicz, krytyka, postępy, obietnice wyborcze, prawa kobiet, polityka, realizacja