Kolejny odcinek 1 Maja w Gołkowicach do przebudowy!
30 listopada 2022

Kolejny odcinek 1 Maja w Gołkowicach do przebudowy!

Ofensywa inwestycyjna na drogach powiatu nie zwalnia tempa. Starosta Leszek Bizoń i wicestarosta Tadeusz Skatuła w imieniu Powiatu Wodzisławskiego podpisali umowę w sprawie kompleksowej przebudowy kolejnego odcinka ul. 1 Maja w Gołkowicach. Koszt inwestycji to ponad 2 mln zł, z czego połowę stanowić będą środki pozyskane przez Zarząd Powiatu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 

Tym razem zmodernizowany zostanie odcinek od skrzyżowania z ul. Celną do skrzyżowania z ul. Strażacką. Zakres obejmuje przebudowę jezdni i chodników, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę linii teletechnicznej, wykonanie muru oporowego i kanału technologicznego, a także budowę doświetlenia przejść dla pieszych. Wykonawcą została firma PUT Infrago Dominika Ogrodowska z Jankowic, która na ukończenie zadania będzie miała 9 miesięcy, tj. do końca sierpnia przyszłego roku.

 

Wartość przedsięwzięcia to nieco ponad 2 mln zł, z czego połowa pochodzić będzie z dotacji budżetu państwa, a druga zostanie sfinansowana z budżetów Powiatu Wodzisławskiego i Gminy Godów. Z tego powodu w podpisaniu umowy wziął udział również wójt Godowa Mariusz Adamczyk oraz odpowiedzialny za nadzór nad inwestycją dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Wodzisławiu Śl. Tomasz Wójcik.

 

W czasie prowadzenia robót drogowych kierowcy muszą niestety liczyć się z utrudnieniami. Wykonawca planuje prowadzenie prac przy ruchu wahadłowym sterowanym sygnalizacją świetlną. Jeżeli pozwolą na to warunki atmosferyczne, rozpoczęcie prac planowane jest jeszcze tej zimy.

 

Źródło/fot:

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl