Rybnik, radni, pomnik przyrody, buki, Victoria, konkurs, imię, drzewa, choroba, zwycięstwo
05 lipca 2024

Kompleksowy Remont Górnośląskiej w Rybniku: Miasto Stara się o Rządowe Dofinansowanie

Miasto Rybnik podjęło działania mające na celu uzyskanie rządowego dofinansowania na kompleksowy remont ulicy Górnośląskiej, znajdującej się w dzielnicy Niedobczyce. Remont obejmie odcinek od granicy miasta aż do mostu na rzece Nacynie, w rejonie skrzyżowania z ulicą Józefa Rymera.

 

Możliwości Dofinansowania

 

Szansę na uzyskanie środków finansowych daje Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. W ramach tego programu Wojewoda Śląski ogłosił nabór uzupełniający wniosków o dofinansowanie na rok 2024. Rybnik skorzystał z tej okazji, składając wniosek o przyznanie środków na ten kluczowy remont.

 

Koszt i Harmonogram

 

Szacowana wartość projektu wynosi około 2 miliony złotych. Decyzja o przyznaniu środków ma zapaść najprawdopodobniej po wakacjach. Po uzyskaniu decyzji, miasto ogłosi przetarg na wybór wykonawcy remontu. Przewiduje się, że roboty mogą rozpocząć się wiosną 2025 roku, zależnie od terminu rozstrzygnięcia przetargu.

 

Tymczasowe Utrzymanie Nawierzchni

 

W oczekiwaniu na decyzję w sprawie dofinansowania, stan nawierzchni ulicy Górnośląskiej jest poprawiany przez pracowników Rybnickich Służb Komunalnych. W ramach tymczasowych prac naprawczych prowadzony jest remont nawierzchni emulsją i grysem, co ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu użytkowników drogi. Prace te będą kontynuowane w najbliższych dniach, aby utrzymać ulicę w jak najlepszym stanie do czasu uzyskania środków na pełny remont.

 

Plan B

 

Co się stanie, jeśli miasto nie uzyska dofinansowania? W takim przypadku Rybnickie Służby Komunalne rozpoczną wymianę nawierzchni w ramach bieżącej działalności, dzieląc prace na poszczególne odcinki. Pozwoli to na sukcesywne poprawianie stanu drogi, mimo braku zewnętrznego wsparcia finansowego.

 

Miasto Rybnik aktywnie stara się o uzyskanie rządowego dofinansowania na remont ulicy Górnośląskiej, co pozwoliłoby na przeprowadzenie kompleksowych prac naprawczych. Decyzja o przyznaniu środków zostanie podjęta po wakacjach, a w międzyczasie drogowcy kontynuują tymczasowe prace naprawcze, aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom drogi. Jeśli miasto nie otrzyma dofinansowania, prace remontowe będą prowadzone sukcesywnie przez Rybnickie Służby Komunalne.

 

Fot. W. Zielińska