NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA, SOŁECTWO PAWŁOWICE, KONKURS, ESTETYKA, ZADBANY OGRÓD, FUNKCJONALNOŚĆ, KRYTERIA OCENY, ZGŁOSZENIA, JURY, NAGRODY, FESTYN ŻNIWNY
12 czerwca 2024

Konkurs na "NAJPIĘKNIEJSZĄ POSESJĘ SOŁECTWA PAWŁOWICE"

W imieniu organizatorów zapraszamy Was do wzięcia udziału w konkursie na "NAJPIĘKNIEJSZĄ POSESJĘ SOŁECTWA PAWŁOWICE". To doskonała okazja, aby pochwalić się swoją dbałością o otoczenie i estetycznym zagospodarowaniem ogródka przydomowego.

Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie posesji, które wyróżniają się pięknem, porządkiem i pomysłowością. Laureaci konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe lub finansowe, które zostaną wręczone podczas Festynu Żniwnego 15 sierpnia 2024 roku.

Zachęcamy wszystkich mieszkańców do udziału i zaprezentowania swoich pięknych posesji! Wspólnie zadbajmy o estetykę i porządek w sołectwie, czyniąc Pawłowice jeszcze bardziej przyjemnym miejscem do życia.

 

Cel konkursu:

 • Wyłonienie i nagrodzenie posesji, które wyróżniają się estetyką, dbałością o porządek i zagospodarowanie terenu.

 • Promowanie piękna i dbałości o otoczenie wśród mieszkańców sołectwa Pawłowice.

 

Warunki uczestnictwa:

 • Posiadanie ogródka przydomowego przy domu jednorodzinnym w granicach administracyjnych sołectwa Pawłowice.

 • Ogródek powinien być zadbany, estetyczny i funkcjonalny.

 • Dopuszcza się stosowanie różnorodnych elementów dekoracyjnych, takich jak kwiaty, krzewy, drzewa, oczka wodne, rzeźby ogrodowe itp.

 

Kryteria oceny:

 • Estetyka i ogólny wygląd posesji

 • Dbałość o porządek i czystość

 • Oryginalność i pomysłowość w zagospodarowaniu terenu

 • Funkcjonalność i praktyczność posesji

 

Zgłoszenia:

 • Zgłoszenia należy składać bezpośrednio u sołtysa Pawłowic do 30 czerwca 2024 r.

 • W zgłoszeniu należy podać dane kontaktowe właściciela posesji oraz krótki opis ogrodu.

Jury:

 • Jury składające się z przedstawicieli Rady Sołeckiej Pawłowic oraz zaproszonych ekspertów dokona oceny zgłoszonych posesji.

 

Nagrody:

 • Laureaci konkursu otrzymają nagrody rzeczowe lub finansowe.

 • Nagrody zostaną wręczone podczas Festynu Żniwnego 15 sierpnia 2023 r.

 

Organizacja konkursu:

 • Konkurs organizowany jest przez Radę Sołecką Pawłowic ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Pawłowice.


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NAJPIĘKNIEJSZA POSESJA, SOŁECTWO PAWŁOWICE, KONKURS, ESTETYKA, ZADBANY OGRÓD, FUNKCJONALNOŚĆ, KRYTERIA OCENY, ZGŁOSZENIA, JURY, NAGRODY, FESTYN ŻNIWNY