Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl 

Seniorzy mieszkający w gminie Pawłowice mogą otrzymać Koperty Życia. To rodzaj formularza, który zawiera ważne informacje o stanie zdrowia przydatne podczas interwencji pogotowia lub innych służb ratunkowych w momencie zagrożenia życia osoby starszej.

 

W specjalnie przygotowanych kopertach umieszcza się najważniejsze informacje o stanie zdrowia, przyjmowanych lekach, alergiach, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym nr PESEL. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne.

Akcja rozpowszechniania kopert życia wśród seniorów, osób samotnych i chorych zyskała poparcie lekarzy i ratowniczych służb medycznych. Pracownicy pogotowia potwierdzają, że niejednokrotnie informacje zawarte w kopercie życia pomogły w podjęciu odpowiednich działań ratujących ludzkie życie.

Koperty można nieodpłatnie pobrać w Urzędzie Gminy Pawłowice w Referacie Spraw Obywatelskich w pokoju 0.8 na parterze. Aby ją otrzymać należy mieć ukończone 60 lat.

Celem programu "Koperta życia" jest zwiększenie bezpieczeństwa starszych mieszkańców gminy Pawłowice. Akcja ma usprawnić pracę zespołów ratownictwa medycznego i niejednokrotnie uratować życie potrzebującym.

 

Źródło/fot: UG Pawłowice

 

KOPERTA ŻYCIA dla seniorów w gminie Pawłowice

18 lipca 2022
KOPERTA ŻYCIA dla seniorów w gminie Pawłowice