Krótszy czas na przekazywanie korekt do ZUS
15 grudnia 2022

Krótszy czas na przekazywanie korekt do ZUS

Od tego roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych: ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA. Przedsiębiorcy mogą spodziewać się wiadomości przypominającej o tej zmianie na swoich profilach na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

 

Ważne terminy do składania korekt

 

Płatnik składek może przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych za okresy:

 

od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. – w terminie do 1 stycznia 2024 r.,

od stycznia 2022 r. – do 5 lat od terminu płatności składek za dany miesiąc.

 

Jeżeli ktoś złoży dokumenty korygujące po upływie tych terminów, wówczas ZUS nie będzie mógł przyjąć tych korekt.

 

To ważne, żeby płatnicy zweryfikowali swoje historyczne dokumenty rozliczeniowe i jeśli będą konieczne jakieś zmiany zrobili to zgodnie z wyznaczonymi terminami. Przekazanie poprawionych danych z opóźnieniem sprawi, że zmiany stanu rozliczenia na koncie płatnika składek nie zostaną wprowadzone. Modyfikacje będą dopuszczalne jedynie na podstawie prawomocnej decyzji ZUS lub prawomocnego orzeczenia sądu – wyłącznie na koncie ubezpieczonego – informuje Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

 

Priorytetową kwestią jest to, by płatnicy składek zweryfikowali swoje dokumenty rozliczeniowe, które przekazali do ZUS za lata 1999-2021, ponieważ na sprostowanie tych dokumentów zostało nieco ponad rok. Najpóźniej za ten okres korekty będzie można do 1 stycznia 2024 r. Natomiast dane w dokumentach rozliczeniowych przekazywanych za styczeń 2022 r. i kolejne, następujące po nim miesiące, można korygować przez okres do 5 lat. Okres ten jest liczony od terminu płatności składek za dany miesiąc.

 

ZUS oferuje pomoc dla płatników

 

Płatnik składek ma prawo skorzystać z pomocy ZUS i zweryfikować dokumenty rozliczeniowe. Jeśli będzie składać je przez program Płatnik lub e-Płatnik, może zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które ma w swojej bazie danych.

 

Pomoc w sprawdzeniu rozliczeń, jak również wyjaśnienie zasad dotyczących korygowania dokumentów rozliczeniowych można uzyskać kontaktując się z instytucją za pośrednictwem wizyty online (e-wizyty w ZUS), dzwoniąc do konsultantów w Centrum Obsługi Telefonicznej pod nr tel. 22 560-16-00, a także w dowolnej placówce ZUS.

 

Źródło/fot:

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl