Jastrzębska Biblioteka, najlepsza biblioteka w Polsce, głosowanie, wspieranie kultury, rozwój lokalnych instytucji, promocja czytelnictwa
07 maja 2024

Lekarz zobowiązany do zachowania tajemnicy, nawet gdy odkryje, że pacjent ma narkotyki

W polskim prawie każdy obywatel ma obowiązek zawiadamiania prokuratora lub policji o przestępstwach, które są mu znane, zgodnie z art. 304 par. 1 Kodeksu postępowania karnego. Jednakże, jak podkreśla serwis Prawo.pl, dla lekarzy obowiązek ten jest ograniczony przez przepisy dotyczące tajemnicy lekarskiej. Lekarze muszą zachować informacje o pacjencie w tajemnicy, chyba że prawo wyraźnie wymaga ich ujawnienia, na przykład w przypadku przestępstw tak poważnych jak ludobójstwo czy wykorzystanie seksualne nieletnich poniżej 15 roku życia.

 

Zgodnie z zasadami, lekarz dowiadujący się o posiadaniu przez pacjenta środków odurzających nie ma obowiązku zgłaszania tego faktu organom ścigania, chyba że przestępstwo należy do tych najcięższych. W praktyce medycznej często zdarza się, że lekarze są pierwszymi, którzy dowiadują się o możliwym przestępstwie, na przykład gdy pacjent trafia na SOR z poważnymi obrażeniami. W takich przypadkach, lekarz nie musi ustalać, czy doszło do próby zabójstwa, ale powinien działać, gdy obrażenia są wynikiem działania innych osób.

 

Ponadto, jak wyjaśnia Prawo.pl, jeśli lekarz podejrzewa, że śmierć pacjenta mogła być wynikiem zabójstwa, ma obowiązek powiadomić o tym organy ścigania. To samo dotyczy sytuacji, gdy śmierć nastąpiła w wyniku wypadku drogowego, wypadku przy pracy czy samobójstwa. Lekarz przy wystawianiu karty zgonu musi także zwrócić uwagę na to, czy śmierć nie była skutkiem przestępstwa.

 

Artykuł ten podkreśla złożoność obowiązków lekarza, który musi balansować między wymogami prawnych a etyką zawodową, mając na uwadze dobro pacjenta oraz wymogi prawne.

 

 

Czytaj więcej na Prawo.pl: https://www.prawo.pl/zdrowie/kiedy-lekarz-zobowiazany-jest-do-zawiadomienia-o-popelnieniu-przestepstwa,237076.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/Źródło informacji: PAP MediaRoom/