LKS Gwiazda Skrzyszów świętował 90-lecie!
15 grudnia 2022

LKS Gwiazda Skrzyszów świętował 90-lecie!


Włodarze gminy, wiceminister sportu i turystyki, parlamentarzyści, obecni i byli zawodnicy oraz działacze, przyjaciele i sponsorzy uczestniczyli w oficjalnych uroczystościach związanych z 90-leciem klubu LKS-u Gwiazda Skrzyszów, które odbyły się w piątek 9 grudnia. Najczęściej jednak wspominano tego, który być już nie mógł, zmarłego w 2021 r. Łucjana Wnuka, byłego honorowego prezesa Gwiazdy.

Pamiętali o prezesie honorowym


To właśnie uhonorowanie ś.p. Łucjana Wnuka stało się jednym z najważniejszych wydarzeń oficjalnej części obchodów jubileuszu, którą poprzedziła Msza św. w intencji klubu i osób z nim związanych, odprawiona w kościele pw. Michała Archanioła w Skrzyszowie, przez ks. Witolda Tatarczyka.

Już na sali Gościńca Orła Białego w Skrzyszowie, gdzie odbyła się uroczystość, Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk i Przewodniczący Rady Gminy w Godowie Antoni Tomas przypomnieli, że uchwałą Rady Gminy 28 listopada 2022 roku boisko w Skrzyszowie otrzymało imię Łucjana Wnuka. Następnie senator Ewa Gawęda w towarzystwie wiceministra sportu i turystyki Arkadiusza Czartoryskiego oraz radnego Sejmiku Województwa Śląskiego, a zarazem sekretarza Gwiazdy Skrzyszów Jarosława Szczęsnego i Wójta Gminy Godów Mariusza Adamczyka wręczyła wdowie po zmarłym, Danucie Wnuk przyznaną, Łucjanowi Wnukowi jeszcze za jego życia, przez Ministerstwo Sportu Złotą Odznakę "Za Zasługi dla Sportu".
Życzenia w imieniu społeczności Gminy Godów

Wójt Gminy Godów Mariusz Adamczyk pogratulował skrzyszowskiemu klubowi pięknego jubileuszu, wskazując jak ważną społecznie pełni on rolę. - Poprzez sport wychowujecie młodych ludzi, życzę byście to nadal skutecznie robili - powiedział Wójt Gminy Godów, który wspólnie z Przewodniczącym Rady Gminy Antonim Tomasem wręczył zawodnikom klubu okazały puchar za zwycięstwo w tegorocznej edycji Gminnego Turnieju o Puchar Wójta. Z kolei na ręce prezesa Surowca trafił kosz słodkości dla młodych zawodników oraz czek finansowy na drobniejsze klubowe wydatki.

Z kart historii

Uroczystość poprowadzili prezes Gwiazdy Krzysztof Surowiec oraz Joanna Bonarek, dyrektor Szkoły Podstawowej w Skrzyszowie i zarazem kierownik sekcji szachów Gwiazdy Skrzyszów, która przedstawiła zarys historii klubu, opracowany w oparciu o wycinki prasowe, kroniki i materiały zebrane głównie przez Bernarda Oślizło. Przypomniała, że pierwszym prezesem klubu był Józef Damec, pierwszy zarząd składał się jeszcze z sekretarza Józefa Oślizło i skarbnika Ignacego Mizi. Multimedialny zapis wydarzeń 90-lecia, przygotowany przez ucznia SP w Skrzyszowie Wiktora Walę, zawierał informacje o sukcesach i ciekawostkach dotyczących Gwiazdy, o budowanym w czynie społecznym boisku i hali oraz o wszystkich sekcjach działających w skrzyszowskim klubie.

Uhonorowano zasłużonych

Bardzo ważnym elementem obchodów było uhonorowanie osób szczególnie zasłużonych dla klubu - działaczy, zawodników, sponsorów, przyjaciół klubu. Ministerialne odznaki wręczył wiceminister Czartoryski. Złote Odznaki „Za Zasługi dla Sportu" otrzymali: Bernard Oślizło, Andrzej Hudek i Marek Cudnowski. Srebrne Odznaki „Za Zasługi dla Sportu" otrzymali: Krzysztof Surowiec, Henryk Kruczek i Marek Sitek, a Brązową Odznakę „Za Zasługi dla Sportu" wręczono Jarosławowi Szczęsnemu.

Wyróżnienia przyznane przez Polski Związek Piłki Nożnej wręczył Wiceprezes Podokręgu Rybnik Leszek Brzoza. Srebrny Medal „Za Wybitne Osiągnięcia w Rozwoju Piłki Nożnej" otrzymał Rajmund Durczok. Z kolei Złote Odznaki Honorowe PZPN-u otrzymali: Eugeniusz Brzemia, Piotr Dróżdż, Tomasz Dróżdż, Henryk Sienkiewicz i Krzysztof Surowiec. Srebrną Odznakę Honorową PZPN otrzymał Adam Kwiatkowski, a Brązową Odznakę Honorową PZPN otrzymali Mariusz Adamczyk i Marek Sitek. Złote Odznaki Honorowe Śląskiego Związku Piłki Nożnej otrzymali: Jerzy Cudnowski, Edwin Koralewski, Wojciech Oślizło, Edyta Sitek, Zygmunt Skupień, Mirosław Stabla, Jarosław Szczęsny i Robert Żbikowski. Srebrne Odznaki Honorowe ŚlZPN przyznano: Kamilowi Chrobokowi, Grzegorzowi Porwołowi i Mateuszowi Woźnicy, a Brązowe Odznaki Honorowe ŚlZPN otrzymali: Joanna Bonarek, Marian Chrobok, Krystian Sitek, Krzysztof Skrzyszowski, Kacper Surowiec, Adam Szeliga i Tomasz Tomiczek.

Życzenia i upominki Gwieździe złożyli również parlamentarzyści - senator Ewa Gawęda i poseł Krzysztof Gadowski, członek zarządu ŚlZPN Leszek Brzoza, wiceprezes Śląskiego Związku Tenisa Stołowego Roman Fajkus, wiceprzewodniczący Rady Powiatu wodzisławskiego Robert Wala, sołtys Skrzyszowa Roman Marcol, przedstawiciele OSP Skrzyszów i proboszcz parafii w Skrzyszowie, ks. Witold Tatarczyk.

Tenis stołowy ważną częścią historii Gwiazdy

Podczas uroczystości przypomniano wielokrotnie, że Gwiazda to klub wielosekcyjny. Największe sukcesy święci sekcja tenisa stołowego, która formalnie istnieje od 1957 r., a obecnie występuje w grupie A II ligi mężczyzn. Wiceprezes ŚlZTS Roman Fajkus wręczył odznaki Polskiego Związku Tenisa Stołowego oraz Śląskiego Związku Tenisa Stołowego zasłużónym tenisistom i działaczom sekcji. Złotą Odznakę Honorową PZTS otrzymał Jarosław Kolekta. Srebrną Odznakę Honorową PZTS otrzymał Krzysztof Surowiec. Złote Odznaki Honorowe ŚlZTS otrzymali Filip Jabłoński i Sebastian Juzek, z kolei Brązowe Odznaki Honorowe ŚlZTS otrzymali Kamil Smołka i Bartosz Pustołka.

W Gwieździe działają jeszcze sekcja szachowa (reaktywowana w 2022 r.) oraz sekcja motorowa.

 

 

 

Źródło/fot: Urząd Gminy Godów

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl