macierzyński, ZUS, ubezpieczenie chorobowe, zasiłek macierzyński, urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, rodzice, wsparcie finansowe, noworodek, wychowanie dziecka, ubezpieczenie dobrowolne, upośledzenie, choroba, zaświadczenie "Za życiem", statystyki ZUS, wynagrodzenie, składki, działalność gospodarcza, długi wniosek, świadczenia, prawa rodziców, opieka nad dzieckiem
24 maja 2024

Mama na Macierzyńskim: Wsparcie od ZUS

Zbliżający się Dzień Matki to doskonała okazja, aby przypomnieć, na jakie wsparcie z ZUS mogą liczyć ubezpieczone mamy po urodzeniu dziecka. Opieka nad noworodkiem i zaprzestanie pracy na wiele tygodni to dla wielu rodziców wyzwanie finansowe. Dlatego warto być objętym ubezpieczeniem chorobowym, które umożliwia spędzenie aż 61 tygodni z nowonarodzonym dzieckiem w domu, otrzymując za ten okres zasiłek macierzyński. W przypadku urodzenia bliźniaków, trojaczków lub większej liczby dzieci, okres pobierania zasiłku wydłuża się.

 

Zasiłek Macierzyński dla Ubezpieczonych Rodziców

 

Zasiłek macierzyński przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym. Dla zatrudnionych na umowę o pracę jest ono obowiązkowe, natomiast dla zleceniobiorców i osób prowadzących działalność gospodarczą – dobrowolne. Ważne jest, że zasiłek przysługuje niezależnie od długości okresu ubezpieczenia. Nawet jeśli kobieta urodzi dziecko dzień po zgłoszeniu do ubezpieczenia, zasiłek macierzyński i tak jej przysługuje.

 

Okres Pobierania Zasiłku

 

Czas opieki nad dzieckiem i korzystania z zasiłku macierzyńskiego zależy od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie. Dla jednego dziecka to 61 tygodni (20 tygodni urlopu macierzyńskiego i 41 tygodni rodzicielskiego). Dla bliźniaków - 74 tygodnie, trojaczków - 76 tygodni, czworaczków - 79 tygodni, a pięcioraczków - 81 tygodni. Osoby przyjmujące dziecko na wychowanie również mogą skorzystać z tych świadczeń, choć w nieco innych wymiarach.

 

Dłuższy Urlop Rodzicielski dla Dzieci z Problemami Zdrowotnymi

 

Rodzice dzieci z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem lub nieuleczalną chorobą mogą liczyć na dłuższy urlop rodzicielski. Jeśli dziecko ma specjalne zaświadczenie „Za życiem”, rodzice mogą skorzystać odpowiednio z 65, 67 i 62 tygodni urlopu. Wydłuża to cały okres pobierania zasiłku macierzyńskiego do 85 tygodni dla jednego dziecka, 98 tygodni dla bliźniaków, 100 tygodni dla trojaczków, 102 tygodni dla czworaczków i 104 tygodni dla pięcioraczków.

 

Statystyki i Rola Ojców

 

Statystyki ZUS pokazują, że wciąż większość opiekunów niemowlaków to mamy. W marcu tego roku z urlopu macierzyńskiego korzystało 67 tys. kobiet, a tylko 800 mężczyzn. Pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego jest zarezerwowane wyłącznie dla mam. Dopiero po ich wykorzystaniu, ojciec może przejąć ten urlop.

 

Urlop Rodzicielski dla Drugiego Rodzica

 

W ubiegłym roku wydłużono urlop rodzicielski o 9 tygodni, co jest dedykowane drugiemu rodzicowi. Jeśli mama wykorzystała maksymalny wymiar urlopu rodzicielskiego, to pozostałe 9 tygodni może wykorzystać ojciec. W 2023 roku 19 tys. ojców skorzystało z tego przywileju, co stanowi wzrost do 7% uprawnionych.

 

Wysokość Zasiłku

 

Wysokość zasiłku macierzyńskiego zależy od podstawy, od której odprowadzane są składki, czyli najczęściej od wynagrodzenia. Im wyższe wynagrodzenie, tym wyższe świadczenie. Dla kobiet prowadzących działalność gospodarczą, wysokość zasiłku jest ustalana na podstawie przychodu z ostatnich 12 miesięcy przed porodem.

 

Stała czy Zmienna Wysokość Zasiłku

 

Ubezpieczona mama może otrzymywać zasiłek w stałej wysokości 81,5% podstawy wymiaru, jeśli złoży tzw. "długi wniosek" o zasiłek macierzyński do 21 dni po porodzie. Jeśli nie, zasiłek wynosi 100% podstawy za okres urlopu macierzyńskiego i 70% za okres urlopu rodzicielskiego. Możliwe jest także jednorazowe wyrównanie zasiłku do 100% podstawy za okres urlopu macierzyńskiego, jeśli w pierwszym roku życia dziecka nie zostanie wykorzystany ani jeden dzień zasiłku za urlop rodzicielski.

 

Zasiłek macierzyński to ważne wsparcie finansowe dla rodziców, które pozwala na spędzenie czasu z dzieckiem bez obaw o utratę dochodów. Warto znać swoje prawa i możliwości, aby jak najlepiej wykorzystać dostępne świadczenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

macierzyński, ZUS, ubezpieczenie chorobowe, zasiłek macierzyński, urlop macierzyński, urlop rodzicielski, urlop ojcowski, rodzice, wsparcie finansowe, noworodek, wychowanie dziecka, ubezpieczenie dobrowolne, upośledzenie, choroba, zaświadczenie "Za życiem", statystyki ZUS, wynagrodzenie, składki, działalność gospodarcza, długi wniosek, świadczenia, prawa rodziców, opieka nad dzieckiem