transformacja energetyczna, współpraca międzynarodowa, handel transgraniczny, energia, wodór, H2POLAND & NetZero Forum, technologie niskoemisyjne, technologie zeroemisyjne, wymiana informacji, niskoemisyjna gospodarka, zeroemisyjna gospodarka
11 czerwca 2024

Międzypowiatowa Olimpiada Bezpieczeństwa w Żorach – zgłoszenia do 20 czerwca!

Miasto Żory wraz z Policją organizują konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych, uczęszczających do klas o profilach ratowniczych i mundurowych pn. “Międzypowiatowa Olimpiada Bezpieczeństwa”. W rywalizacji wezmą udział uczniowie z 5 śląskich powiatów: cieszyńskiego, jastrzębskiego, rybnickiego, wodzisławskiego i żorskiego. Zapraszamy wszystkich chętnych do przesyłania zgłoszeń.

Celem konkursu jest promowanie podejmowania pracy w służbach mundurowych i służby innym oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej przez uczniów szkół średnich. Konkurs ma także na celu edukację młodzieży w zakresie bezpieczeństwa oraz budowanie zaufania do funkcjonariuszy służb mundurowych.

Wśród zadań stawianych uczestnikom konkursu znajdą się:

  • test wiedzy ogólnej,

  • sprawdzian umiejętności udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej,

  • konkurs w strzeleniu z broni laserowej,

  • pokonanie toru przeszkód,

  • bieg drużynowy.

W konkursie mogą wziąć udział trzyosobowe drużyny, złożone z uczniów szkół ponadpodstawowych uczęszczających do klas o profilach ratowniczych i mundurowych. W konkursie może wziąć udział maksymalnie trzy drużyny z jednego powiatu.

Termin zgłoszeń upływa 20 czerwca 2024 roku. Zgłoszenia należy składać na adres: Urząd Miasta Żory, ul. Jana Pawła II 22, 44-200 Żory, z dopiskiem: Olimpiada Bezpieczeństwa.


 


 


 

Fot. KMP w Żorach