transformacja energetyczna, współpraca międzynarodowa, handel transgraniczny, energia, wodór, H2POLAND & NetZero Forum, technologie niskoemisyjne, technologie zeroemisyjne, wymiana informacji, niskoemisyjna gospodarka, zeroemisyjna gospodarka
08 lipca 2024

Na Śląsku powstanie blisko 15 tys. punktów ładowania samochodów elektrycznych

Na koniec 2023 roku w województwie śląskim funkcjonowało 748 ogólnodostępnych punktów ładowania pojazdów elektrycznych, co stanowiło 13% ogólnopolskiej sieci. Prognozy wskazują, że do 2035 roku liczba ta może wzrosnąć prawie dwudziestokrotnie – do niemal 15 tys. punktów.

 

Dynamiczny rozwój elektromobilności

 

W 2023 roku na Śląsku zarejestrowano łącznie 5417 w pełni elektrycznych samochodów osobowych i użytkowych (BEV). Oznacza to, że co dziesiąte całkowicie elektryczne auto w Polsce jest zarejestrowane w województwie śląskim. Do końca 2035 roku liczba ta może wzrosnąć nawet do blisko 200 tys. Dane te pochodzą z raportu „Elektromobilność na Śląsku. Stan obecny i perspektywy rozwoju” przygotowanego przez Polskie Stowarzyszenie Nowej Mobilności (PSNM) oraz Enefit w Polsce.

 

Śląsk liderem elektromobilności

 

Śląsk jest jednym z wiodących regionów Polski pod względem rozwoju elektromobilności. Na koniec grudnia 2023 roku w województwie śląskim było zarejestrowanych łącznie 5417 całkowicie elektrycznych samochodów osobowych i użytkowych (BEV). To dynamiczny wzrost w porównaniu z 2015 rokiem, kiedy po Śląsku jeździło jedynie 15 pojazdów tego typu. Według prognoz, w 2024 roku liczba BEV w analizowanym województwie zwiększy się do niemal 8600 aut, co stanowi wzrost o 59% w skali roku. Jeszcze większe wzrosty – rocznie sięgające nawet 84% – przewidywane są na lata 2025-2027. Rok 2035 województwo śląskie może zakończyć z wynikiem blisko 200 tysięcy zarejestrowanych BEV.

 

Infrastruktura ładowania

 

Równolegle z rosnącą liczbą pojazdów elektrycznych dynamicznie rozwija się infrastruktura ładowania. Na koniec 2023 roku w województwie śląskim funkcjonowało 748 ogólnodostępnych punktów ładowania (391 stacji), co stanowiło 13% polskiej sieci. Większość infrastruktury (80%) zlokalizowana jest w miastach liczących co najmniej 50 tys. mieszkańców, a punkty w Katowicach, Częstochowie i Sosnowcu stanowią łącznie 66% wszystkich punktów w tych miastach. Prognozy z raportu wskazują, że do 2028 roku liczba ogólnodostępnych punktów ładowania w regionie wzrośnie dziesięciokrotnie, do 7 843, a w 2035 roku ich liczba może wynieść nawet 14 835, zwiększając się prawie dwudziestokrotnie w stosunku do 2023 roku. Kluczowym elementem tej rozbudowy będą zarówno publiczne, jak i prywatne inwestycje oraz wsparcie legislacyjne.

 

Strategiczne plany rozwoju

 

Śląsk jest dla naszej firmy strategicznym regionem. Nie tylko rezyduje tutaj część naszych klientów, dużych odbiorców gazu i prądu, ale również na terenie tego województwa intensywnie rozwijamy naszą infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych pod marką Enefit Volt – mówi Łukasz Musiałkiewicz, prezes Zarządu Enefit w Polsce. Dodaje, że region ten ma ogromny potencjał do rozbudowy zeroemisyjnego transportu. Prognozy wskazują, że w ciągu najbliższych czterech lat liczba zarejestrowanych pojazdów elektrycznych w województwie wzrośnie do niemal 47 tys.

 

Wyzwania i perspektywy

 

Rozwój infrastruktury nie będzie napędzany wyłącznie zwiększającą się liczbą samochodów elektrycznych na polskich drogach. Kluczowy czynnik stanowi również realizacja wymogów zawartych w unijnym rozporządzeniu AFIR. Warunkiem niezbędnym do wypełnienia tych celów będzie usprawnienie procedur przyłączeniowych i wsparcie inwestycji rozbudowy punktów ładowania oraz sieci przesyłowych przez administrację centralną.

 

Działania Enefit

 

Infrastruktura ładowania pod marką Enefit Volt jest już dostępna w Bielsku-Białej i Zabrzu, a w najbliższych miesiącach stacje pojawią się także w Gliwicach. Enefit w Polsce planuje pozyskać lokalizacje dla 2500 stacji ładowania w ciągu kolejnych czterech lat. Firma oferuje również inne usługi z zakresu produkcji energii z OZE, modernizacji oświetlenia oraz wsparcia w zwiększaniu efektywności energetycznej.

 

 

 

Źródło informacji/fot. Materiały prasowe