Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim
01 czerwca 2022

Nieodpłatna pomoc prawna w Powiecie Cieszyńskim

Masz problemy prawne, rodzinne lub inne kłopoty życiowe? Do twojej dyspozycji bezpłatnie pozostają prawnicy i doradcy obywatelscy.

Rejestracja telefoniczna – (33) 4777 239 od poniedziałku do piątku w godzinach
od 7:30 do 15:30 lub elektroniczna
Pomoc prawna, Porady obywatelskie, Mediacja

DLA KOGO POMOC?

Uprawnione do korzystania z pomocy są osoby fizyczne, które nie są w stanie ponieść kosztów za odpłatne usługi prawnicze (w tym również osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą niezatrudniające innych osób w ciągu ostatniego roku).

JAKA POMOC?


NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA

W ramach nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać informacje w zakresie:

 • prawa pracy,

 • prawa cywilnego,

 • prawa karnego,

 • prawa administracyjnego,

 • prawa ubezpieczeń społecznych,

 • prawa rodzinnego,

 • prawa podatkowego,

 • prawa celnego

 • prawa dewizowego,

 • prawa handlowego,

 • prowadzenie działalności gospodarczej.

 

NIEODPŁATNE PORADNICTWO OBYWATELSKIE

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje różnorodne dziedziny, w tym między innymi kwestie zadłużeń, sprawy mieszkaniowe oraz problemy z zakresu ubezpieczeń społecznych.

 

NIEODPŁATNA MEDIACJA

Nieodpłatna mediacja może być prowadzona między stronami dążącymi do polubownego rozwiązywania sporów. Stroną inicjującą może być wyłącznie osoba uprawniona do korzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej lub z nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

Z usługi nieodpłatnej mediacji wyłączone są:

 • mediacje prowadzone ze skierowania sądu,

 • sprawy, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

Nieodpłatna mediacja może być przeprowadzana w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej
i mediacji w Cieszynie, w czasie specjalistycznego dyżuru przypadającego w każdy
czwartek miesiąca w godzinach 15:00-19:00.

 

W JAKI SPOSÓB MOŻNA SKORZYSTAĆ Z POMOCY?

Porady prawne w Powiecie Cieszyńskim są udzielane zarówno w formie stacjonarnej
w punktach pomocy prawnej jak i telefonicznie. Oznacza to, iż osoby uprawnione mogą dokonać wyboru pomiędzy skorzystaniem z pomocy udzielanej osobiście w punktach bądź zdalnie za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość.

 

KOMPLEKSOWA POMOC – LISTA JEDNOSTEK NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA

Zgodnie z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej Starosta Cieszyński sporządza i aktualizuje listę jednostek nieodpłatnego poradnictwa dostępnego dla mieszkańców Powiatu Cieszyńskiego.

W przypadku stwierdzenia przez prawnika udzielającego nieodpłatnej pomocy prawnej, iż przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, wówczas oferta danej jednostki nieodpłatnego poradnictwa może zostać przekazana osobie uprawnionej.

Aktualny plik listy jednostek nieodpłatnego poradnictwa można pobrać tutaj, sprawdź która placówka z listy może Tobie pomóc.

WIĘCEJ INFORMACJI

Szczegółowe informacje dotyczące nieodpłatnej pomocy prawnej można uzyskać pod adresem: Starostwo Powiatowe w Cieszynie, Wydział Organizacyjny, ul. Bobrecka 29, 43-400 Cieszyn, tel. 33 47 77 239

Źródło: Starostwo Powiatowe w Cieszynie

fot. Starostwo Powiatowe w Cieszynie

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl