Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl 

Szukasz atrakcyjnego miejsca pod budowę domu lub prowadzenie działalności produkcyjnej? Sprawdź ofertę miejskich nieruchomości wystawionych na sprzedaż w przetargach.

 

Miasto Żory ogłosiło trzeci, nieograniczony przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż prawa własności nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Żory, położonej w rejonie ulicy Rybnickiej.

Ulica Rybnicka - kompleks, obręb Żory, karta mapy 7, rejestr nr 2428, nr księgi wieczystej GL1X/00007175/6

- działka nr 1843/124 o pow. 0,2579 ha,
- działka nr 1844/124 o pow. 0,0298 ha.

Cena wywoławcza 577.000,00 zł

 

Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: B48 U – zabudowa usługowa. Przetarg odbędzie się w dniu 29.07.2022 r. o godz. 10:00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Szczegółowe informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.


 

Kolejne nieruchomości wystawione na sprzedaż, także w drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji), to działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, mieszczące się przy ul. Rybnickiej.

Ulica Rybnicka, obręb Żory, karta mapy 8, rejestr nr 5126, nr księgi wieczystej GL1X/00007912/5

- działka nr 3331/189 o pow. 0,0686 ha, cena wywoławcza 99.000,00 zł
- działka nr 3332/189 o pow. 0,0662 ha, cena wywoławcza 96.000,00 zł
- działka nr 3333/189 o pow. 0,0689 ha, cena wywoławcza 105.000,00 zł

Do ceny wylicytowanej danej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomości niezabudowane, położone są w terenach oznaczonych na planie miejscowym symbolem: C31 MN - „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”.

Przetarg odbędzie się w dniu 18.07.2022 r. o godz. 10:30 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Szczegółowe infiormacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.


 

W drodze nieograniczonego przetargu ustnego (licytacji) na sprzedaż wystawiona została nieruchomość przeznaczona pod zabudowę usługową, położona w Żorach w rejonie ronda Jastrzębskiego.

Nieruchomość to niezabudowana działka nr 3287/101 o pow. 0,3017ha, Cena wywoławcza 586.000,00 zł. Obręb Żory, karta mapy 5, rejestr nr 4781, nr księgi wieczystej GL1X/00006595/9.

 

Do ceny wylicytowanej nieruchomości zostanie doliczony podatek VAT, zgodnie z obowiązującą stawką. Nieruchomość położona jest w terenach oznaczonych na planie miejscowym symbolem: B24 U - „zabudowa usługowa".

  • Przedmiotowa nieruchomość znajduje się w granicach udokumentowanych złóż: Żory - Warszowice (złoża węgla kamiennego WK15668).

  • Przez nieruchomość przebiegają liczne podziemne sieci infrastruktury technicznej. Strefy ochronne od sieci i ich szerokości ustalają ich właściciele lub dysponenci.

  • Realizacja obiektów kubaturowych na ww. nieruchomości winna zachować nieprzekraczalne linie zabudowy od publicznej drogi zbiorczej o symbolu na planie miejscowym B1 KDZ (tj. od ul. Okrężnej) oraz dodatkowo od publicznej drogi głównej o symbolu na planie miejscowym B4 KDG (tj. od Al. Jana Pawła II). Plan miejscowy wyznacza zachowanie nieprzekraczalnych linii zabudowy zgodnie z ustawą o drogach publicznych.

  • Nieruchomość sąsiaduje z oświetleniem ulicznym (latarnie), barierkami ochronnymi, ścieżką rowerową, reklamą, chodnikiem, przejściem dla pieszych. W związku z tym, należy uzyskać zgodę na włączenie do dróg publicznych od Zarządu Dróg (Wydział Inżynierii Miejskiej tut. Urzędu Miasta).

  • Nieruchomość o kształcie nieregularnym, zbliżonym do trójkąta, płaska, porośnięta trawą.


Przetarg odbędzie się w dniu 22.08.2022 r. o godz. 10:30 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25.

Szczegółowe Informacje dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

 

Lokalizacje wszystkich nieruchomości można sprawdzić na stronie www.geoportal.zory.pl

 

 

Więcej informacji o wystawionych na sprzedaż terenach udziela Wydział Skarbu Miasta,

Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32 43 48 246.

 

 


 

Źródło: Wydział Promocji, Kultury i Sportu UM w Żorach

 

Nieruchomości w Żorach na sprzedaż! Znajdź miejsce na budowę domu lub prowadzenie biznesu

21 czerwca 2022
Nieruchomości w Żorach na sprzedaż! Znajdź miejsce na budowę domu lub prowadzenie biznesu