Nieruchomości w Żorach na sprzedaż. Działki przy ul. Cysterskiej, Morelowej i Piaskowej
20 kwietnia 2022

Nieruchomości w Żorach na sprzedaż. Działki przy ul. Cysterskiej, Morelowej i Piaskowej

Miasto wystawia na sprzedaż w drodze przetargu działki budowlane przy ulicach Cysterskiej, Morelowej i Piaskowej. Nieruchomości można nabyć w formie licytacji.

 

Na sprzedaż przeznaczona jest działka nr 28 o pow. 0,2730 ha przy ul. Cysterskiej. Cena wywoławcza wynosi 37.000,00 zł netto. Jest to nieruchomość niezabudowana, położona jest w strefie oznaczonej na planie miasta symbolami: D16 RZ (ok. 2390 m2) -„łąki, użytki zielone, zieleń nieurządzona” oraz D20 MN (ok. 340 m2) - „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna”. Nieruchomość stanowi wąski i nieregularny pas gruntu o mocno wydłużonym kształcie charakterystycznym dla drogi. Długość działki wynosi 370 metrów.

 

W drodze przetargu można kupić także nieruchomość położoną przy ul. Morelowej w dzielnicy Baranowice. Działka o numerze 1860/16 ma powierzchnię 0,0612ha, a jej cena wywoławcza wynosi 75 000,00 zł netto. Jest to nieruchomość niezabudowana, położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolami: H73 MN (około 554 m2) - „zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna” oraz H11 U ( około 58 m2) - „zabudowa usługowa”. Działka o kształcie nieregularnym, trapezoidalnym, niezagospodarowana, porośnięta trawą, roślinnością niską, zadrzewiona. Dojazd do dróg wojewódzkich i krajowych relacji południe, autostrady A1 zapewniony jest przez wąską drogę lokalną utwardzoną tłuczniem. Działka posiada dostęp do uzbrojenia w postaci energii i kanalizacji, pozostałe media (gaz, woda), zlokalizowane są w odległości około 100 metrów.

 

Ostatnia z oferowanych nieruchomości znajduje się przy ul. Piaskowej 22. Działka nr 3421/69 ma powierzchnię 0,0903 ha, a jej cena wywoławcza wynosi 351.000,00 zł. Długość działki wynosi około 28 metrów a jej szerokość około 35 metrów. Nieruchomość ta jest zabudowana budynkiem niemieszkalnym o funkcji usługowej. Budynek powstał w 1992 roku, a obecnie nie jest użytkowany. Posiada dwie kondygnacje: 1 podziemną – piwnicę i 1 nadziemną: parter. Budynek jest wolnostojący. Powierzchnia zabudowy wynosi 112 m2. Obszar nieruchomości głównie w zachodniej i północnej części porośnięty jest trawą oraz pojedynczymi drzewami i krzewami. Nieruchomość położona w strefie oznaczonej na planie miasta symbolem: J3 MN/U – „zabudowa mieszkaniowa o niskiej intensywności z usługami”.

 

Przetarg odbędzie się w środę, 18 maja o godz. 10: 00 w sali nr 3, na parterze w siedzibie Urzędu Miasta Żory, Al. Wojska Polskiego 25. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej danej nieruchomości w pieniądzu na konto Urzędu Miasta w ING Banku Śląskim Oddział Żory Nr 79 1050 0099 7996 7777 7777 7777 w terminie do 13.05.2022 r. W treści przelewu należy podać numer działki oraz imię i nazwisko oferenta/ów lub nazwę firmy przystępujących do przetargu.

Szczegółowe informacje dostępne w BIP

Lokalizacje wszystkich nieruchomości można sprawdzić na stronie www.geoportal.zory.pl

Więcej informacji o wystawionych na sprzedaż terenach udziela Wydział Skarbu Miasta, Aleja Wojska Polskiego 25, pok. nr 310, tel. 32 43 48 246.

Źródło: UM w Żorach

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl