Dorabianie do emerytury/renty, Limity dorabiania, ZUS, Wcześniejsza emerytura, Renta, Kwota graniczna, Zmniejszenie świadczenia, Osoby zwolnione z limitów
28 maja 2024

Nowe limity dorabiania dla wcześniejszych emerytów i rencistów od 1 czerwca

Od 1 czerwca 2023 r. obowiązują nowe limity dorabiania dla osób pobierających wcześniejszą emeryturę lub rentę z ZUS.

Kwota graniczna 1:

  • 5703,20 zł brutto miesięcznie

Zarobki do tej kwoty nie będą miały wpływu na wysokość świadczenia.

Kwota graniczna 2:

  • 10 591,60 zł brutto miesięcznie

Przekroczenie tego progu może skutkować zawieszeniem wypłaty świadczenia.

Zmniejszenie świadczenia

Dodatkowe zarobki przekraczające kwotę graniczną 1, ale nie przekraczające kwoty granicznej 2, mogą spowodować zmniejszenie świadczenia o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż o:

  • 890,63 zł dla emerytur i rent z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

  • 668,01 zł dla rent z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

  • 757,08 zł dla rent rodzinnych, do których uprawniona jest jedna osoba.

Osoby zwolnione z limitów

Limity dorabiania nie dotyczą:

  • Emerytów, którzy ukończyli powszechny wiek emerytalny (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn),

  • Osoby pobierające renty dla inwalidów wojennych i wojskowych,

  • Osoby pobierające renty rodzinne po osobach uprawnionych do rent inwalidzkich wojennych i wojskowych,

  • Osoby pobierające renty rodzinne korzystniejsze od emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego. 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dorabianie do emerytury/renty, Limity dorabiania, ZUS, Wcześniejsza emerytura, Renta, Kwota graniczna, Zmniejszenie świadczenia, Osoby zwolnione z limitów