Jastrzębie-Zdrój, Uchwała Reklamowa, przepisy reklamowe, estetyka miejska, porządek publiczny, bezpieczeństwo, regulacje miejskie, konsultacje społeczne, podział strefowy, krajobraz miejski
16 maja 2024

Nowe przepisy reklamowe w Jastrzębiu-Zdroju: estetyka i porządek w przestrzeni miejskiej

W Jastrzębiu-Zdroju podjęto znaczące kroki w celu uporządkowania przestrzeni reklamowej, co ma przyczynić się do poprawy estetyki i bezpieczeństwa publicznego. 25 stycznia bieżącego roku, podczas sesji Rady Miasta, uchwalono nowe regulacje, znane jako "Uchwała Reklamowa". Inicjatywa ta stanowi odpowiedź na potrzebę harmonijnego współistnienia reklam z miejskim krajobrazem, z uwzględnieniem zarówno interesów przedsiębiorców, jak i mieszkańców.


Zmiany w przepisach reklamowych są wynikiem długotrwałych konsultacji z lokalną społecznością i przedsiębiorcami, mając na celu stworzenie przestrzeni przyjaznej i bezpiecznej dla wszystkich. W ramach nowej uchwały, miasto zostało podzielone na dwie główne strefy: obszar Zdroju z surowszymi regulacjami i pozostałą część miasta, gdzie wprowadzono mniej restrykcyjne, lecz wciąż porządkujące zasady.


Regulacje te określają maksymalne gabaryty i liczbę nośników reklamowych, które mogą być umieszczane w różnych częściach miasta. Dodatkowo, ustanowiono szczegółowe warunki dotyczące dostosowania istniejących reklam do nowych wymogów, z długimi okresami przejściowymi (36 do 48 miesięcy), aby zapewnić przedsiębiorcom wystarczająco czasu na wprowadzenie niezbędnych zmian.


Celem tych regulacji jest nie tylko poprawa estetyki miasta, ale także ochrona jego historycznych i krajobrazowych wartości. Dzięki temu Jastrzębie-Zdrój stanie się miejscem bardziej przyjaznym dla mieszkańców i turystów, co może przyczynić się do wzrostu lokalnej gospodarki.


"Uchwała Reklamowa" stanowi więc ważny krok w kierunku zrównoważonego rozwoju miejskiej przestrzeni, gdzie każdy element – od małej architektury po duże nośniki reklamowe – jest starannie zaplanowany, aby służyć zarówno mieszkańcom, jak i przedsiębiorcom, tworząc spójny i estetyczny krajobraz miejski.

 

 

/fot. UM w Jastrzębiu-Zdroju/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jastrzębie-Zdrój, Uchwała Reklamowa, przepisy reklamowe, estetyka miejska, porządek publiczny, bezpieczeństwo, regulacje miejskie, konsultacje społeczne, podział strefowy, krajobraz miejski