Ogromne inwestycje odmienią Żory!
27 grudnia 2022

Ogromne inwestycje odmienią Żory!

Podczas ostatniej w tym roku sesji, Rada Miasta Żory jednogłośnie uchwaliła budżet miasta na 2023 rok. Będzie on z wielu powodów rekordowy, m.in. dlatego, że zawarto w nim największą w historii miasta kwotą ponad 195 milionów złotych na inwestycje!

 

Z uwagi na swoje znaczenie sesja budżetowa Rady Miasta Żory zawsze ma podniosły charakter. W tym roku był on szczególnie wyjątkowy, ponieważ na początku sesji Jacek Świerkocki – Radny Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Pełnomocnik Prezydenta ds. Społecznych wręczył prestiżowe wyróżnienie - Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego - dla Jana Huzarewicza, zasłużonego samorządowca, Prezydenta Miasta Żory w latach 1990-1992. Były gratulacje oraz krótkie przemówienie laureata, który podkreślał, że służba lokalnej społeczności zawsze była dla niego niezwykle ważna, a otrzymane wyróżnienie jest ogromnym powodem do radości i dumy.

 

Po tym wydarzeniu, rozpoczęła się oficjalna część sesji Rady Miasta. Głównym punktem obrad był oczywiście budżet Miasta Żory na 2023 rok. Jego projekt przedstawił Prezydenta Miasta Żory, Waldemar Socha. Projekt ten był wcześniej przedmiotem prac radnych Rady Miasta Żory podczas posiedzeń komisji branżowych.

Zaproponowano budżet jest rekordowy. Zaplanowano w nim dochody w wysokości 523 860 437,57 zł, zaś wydatki oszacowano natomiast na kwotę aż 601 038 838,93 zł. Oznacza to że niestety rekordowy jest też deficyt budżetowy, w wysokości ponad 77 mln zł. Wskaźnik zadłużenia miasta wyniesie 8,52% przy dopuszczalnym poziomie 15,51%.

W 2023 roku najwięcej środków z miejskiego budżetu przeznaczonych zostanie na następujące grupy wydatków: oświata i wychowanie - 217 mln zł; transport – 92 mln zł, kultura fizyczna 46 mln zł, gospodarka komunalna – 41 mln zł, kultura – 38 mln zł oraz gospodarka mieszkaniowa – 33 mln zł.

Rok 2023 będzie przede wszystkim rekordowy pod względem inwestycji! W miejskim budżecie zabezpieczono na ten cel ponad 195 mln zł!

- Budżet przyszłego roku pod wieloma aspektami jest wyjątkowy. Wyjątkowe są kwoty wydatków, wyjątkowa jest wysokość wydatków majątkowych – tak dużego programu inwestycyjnego jeszcze w naszym mieście nie było nigdy! Ma też oczywiście negatywne strony - ogromny deficyt ogólny budżetu, deficyt operacyjny, ale sądzę, że inwestycje, które planujemy przeprowadzić to dla miasta szansa, której nie można zmarnować – mówił prezentując budżet Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory. – Prawie wszystkie te inwestycje są w jakiś sposób dofinansowane. Gdybyśmy z nich zrezygnowali, to deficyt byłby mniejszy, ale te środki by przepadły. Jestem przekonany, że warto tę szansę wykorzystać – dodał Prezydent Żor.

 

Wśród zaplanowanych w 2023 roku inwestycji są przede wszystkim te już rozpoczęte oraz inwestycje od dłuższego czasu planowane i wyczekiwane przez mieszkańców Żor. W 2023 roku dokończone zostaną prace związane z renowacją Zespołu Parkowo-Pałacowego w Baranowicach oraz budową przylegającego do niego parku rekreacyjno-sportowego – na ten cel w budżecie na 2023 rok zabezpieczono 10,3 mln zł. Dodatkowo 2,1 mln zł kosztowało będzie wyposażenie Pałacu. Jego otwarcie dla mieszkańców planowane jest w drugiej połowie przyszłego roku.

W 2023 roku powstanie też długo wyczekiwany nowy basen otwarty. Zostanie on wybudowany w ramach projektu pn. „Ośrodek rekreacyjny w Żorach-Roju: przestrzeń wypoczynku, rekreacji i integracji mieszkańców”. W miejskim budżecie zabezpieczono na ten cel prawie 36,8 mln zł, a sama inwestycja ma zakończyć się w sierpniu.

 

Kontynuowane będą też prace związane z projektem pn. „Zielona brama do przyszłości – kompleksowa rewitalizacja przestrzeni starego miasta w Żorach”, obejmujące dokończenie przebudowy ul. Klimka wraz z rewitalizacją znajdującego się przy niej założenia pocmentarnego, budowę nowej fontanny na Rynku oraz budowę tężni solankowej w Parku Cegielnia. Na ten cel w budżecie zabezpieczono 8,5 mln zł.

Najwięcej środków przeznaczonych zostanie na budowę i remonty dróg - łącznie na ten cel przeznaczono aż 76 mln zł! Wśród planowanych inwestycji drogowych znalazły się m.in.:


- przebudowa dróg ul. Dworskiej i Szoszowskiej,
- przebudowa ul. Ogrodowej ,
- przebudowa ul. Fabrycznej,
- budowa dróg od skrzyżowania z ul. Wodzisławską do skrzyżowania z ul. Wileńską, wrazem z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym,
- budowa drogi wylotowej w kierunku Jastrzębia-Zdroju od skrzyżowania z ul. Towarową do skrzyżowania z ul. Gajową wraz z budową łączników do Alei Jana Pawła II i ul. Gajowej, parkingu razem z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym,
- budowa drogi ul. Bażanciej w Żorach wraz z odwodnieniem, oświetleniem i kanałem technologicznym,
- wykonanie nowych nawierzchni ulic: Boczna od ul. Kwiatowej, ul. Wysoka, ul. Łowiecka, ul. Myśliwska, ul. Stalmacha, ul. Zdrojowa, ul. Czapli, ul. Węglowa, ul. Spichlerzowa, ul. Cegielnia, ul. Pszenna, boczna od ul. Wiosennej. ul. Jesionek, ul. Żniwna, ul. Bazaltowa, ul. Ustronna, ul. Srebrna,- przebudowa ul. Zamkowej z budową drogi rowerowej,
- budowa dróg na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej Osiny,
- przebudowa ul. Mikołowskiej
- modernizacja muru oporowego przy ul. Chopina
- przebudowa ul. Bocznej
- wykonanie nawierzchni ul. Karpackiej i Statki
- opracowanie projektu budowy głównej drogi rowerowej komunikującej Żory z miastem Rybnik i powiatem Pszczyńskim.


Ważnym projektem jest także budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią ścieków i przebudową drogi ul. Warszowickiej. Na ten cel zabezpieczono w budżecie miasta 5,2 mln zł.

W przyszłym roku kontynuowany będzie program „Z przyszłością w Żorach”. 9,4 mln zł przeznaczone zostanie jako wkład do spółki ZTK, która odpowiada za realizację tego programu i budowę kolejnych budynków z mieszkaniami na wynajem, a 300 tys. zł będzie kosztowało zaprojektowanie i uzyskanie niezbędnych decyzji dla budowy zespołu sześciu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na os. Sikorskiego.

- To będą już inne budynki, z czynszami regulowanymi, czyli niskimi dla tych uboższych mieszkańców naszego Miasta. Robimy projekt i mamy nadzieję, że uda nam się uzyskać dofinansowanie i wybudujemy ten obiekt o czynszach bardzo niskich, by pomóc rozwiązać problemy mieszkaniowe tych uboższych mieszkańców – mówi Waldemar Socha, Prezydent Miasta Żory.

 

Znaczące środki przeznaczono także na inwestycje związane z placówkami oświatowymi. Ponad 700 tys. zł będzie kosztowała termomodernizacji Technikum nr 1 w Żorach. 3,5 mln zł zabezpieczono na termomodernizację wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej oraz modernizacją pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 4. Dokończona zastanie adaptacja i rozbudowana o salę gimnastyczną budynku byłej biblioteki na os. Pawlikowskiego na filię Zespołu Szkół Specjalnych – środki zabezpieczone w tym celu to 1,6 mln zł. Ponad 16,3 mln zł przeznaczonych zostanie na projekt pn. „Poprawa efektywności energetycznej w żorskich placówkach oświatowych i sportowych wraz z ich rozbudową”. W ramach tego projektu zrealizowane zostaną:


- rozbudowa i przebudowa budynku OSP Rogoźna przy ul. Wodzisławskiej,
- rozbudowa wraz z przebudową i remontem ZSP nr 7 w Osinach przy ul. Szkolnej,
- modernizacja elewacji budynku SP-3 przy ul. Klimka,
- rozbudowa budynku SP nr 1 wraz z budową bieżni lekkoatletycznej, częściowego ogrodzenia terenu oraz termomodernizacja istniejącego budynku szkoły,
- rozbudowa i termomodernizacja budynku ZSP-9 w Rowniu przy ul. Rybnickiej.

 

Wśród ważnych zadań inwestycyjnych warto wymienić jeszcze: zaprojektowanie uzupełnienia sieci kolejowej o połączenie Jastrzębia-Zdroju z Katowicami przez Żory (311 tys. zł) oraz zaprojektowanie farmy fotowoltaicznej wraz z siecią instalacji źródeł energii odnawialnej na budynkach użyteczności publicznej (400 tys zł).

W miejskim budżecie zabezpieczono także 1,4 mln zł na modernizację źródeł ciepła w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dla miasta Żory oraz 212 tys. zł na wymianę urządzeń grzewczych w ramach projektu „Pozwólmy Miastu Odetchnąć”.

Zarezerwowano również 2,3 mln zł z przeznaczeniem na realizacji projektów, wybranych przez mieszkańców w ramach Żorskiego Budżetu Obywatelskiego 2023, czyli:

 

Budowa bieżni lekkoatletycznej 4-torowej, do biegu na 60 metrów przy SP 11 w Żorach – Roju,

Zielone miejsce spotkań – zagospodarowanie terenu zielonego wokół Szkoły Podstawowej nr 16 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Konopnickiej w Żorach,
„Strefa mocy – aktywne dziecko” – rewitalizacja placu zabaw na ulicy Strażackiej 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 5 w Żorach,
Bezpieczeństwo ratowników dla bezpieczeństwa mieszkańców

 


 

Źródło/fot: Wydział Promocji, Kultury i Sportu UM w Żorach

 

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl