Opiekunowie medyczni w DPS-ach chcą być traktowani jak personel medyczny
01 sierpnia 2022

Opiekunowie medyczni w DPS-ach chcą być traktowani jak personel medyczny

Trwają prace nad regulacją ustawy o pomocy społecznej i ustawy o działalności leczniczej. Na jej mocy pielęgniarki zatrudnione w Domach Opieki Społecznej będą mogły liczyć na podwyżkę wynagrodzeń. Podwyżki domagają się również opiekunowie medyczni zatrudnienia w DPS-ach, którzy stanowią odrębną grupę zawodową. O interwencję w tej sprawie zgłosili się do senator Ewy Gawędy przedstawiciele opiekunów medycznych z pięciu placówek regionu - DPS-ów w Gorzycach, Rybniku, Kędzierzynie-Koźlu, Orzeszu i Raciborzu.

Pielęgniarki zatrudnione w DPS-ach mają otrzymać podwyżkę na mocy regulacji ustawy o pomocy społecznej oraz ustawy o działalności leczniczej. Ustawa umożliwi funkcjonowanie domom pomocy społecznej, jako podmiotom opieki leczniczej, po uprzednim dokonaniu wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność lecznicą. To otworzy drogę do tego, by pielęgniarki zatrudnione w DPS-ach, zaczęły być traktowane (również w aspekcie płatniczym) jako osoby wykonujące zawód medyczny, udzielające świadczeń medycznych w podmiotach leczniczych.

Ustawa takiej gwarancji nie daje opiekunom medycznym zatrudnionym w DPS-ach. Zwracają uwagę na to, że opiekunowie medyczni zatrudnieni w szpitalach i Zakładach Opiekuńczo-Leczniczych są traktowani jako personel medyczny, ale już w domach opieki społecznej nie.

 

- Uważamy, że grupa opiekunów medycznych zatrudniona w DPS-ach, zasługuje na taką samą zmianę w przepisach, jakiej doczekają się pielęgniarki zatrudnione w DPS-ach, ponieważ wykonują oni te same świadczenia medyczne, co opiekunowie zatrudnieni w placówkach medycznych, takich jak Zakłady Opiekuńczo-Lecznicze czy szpitale, z tymi samymi kwalifikacjami. Praca opiekunów w DPS-ach niczym nie różni się od pracy opiekunów w ZOL-ach, bo pacjenci są w takich samych stanach zdrowotnych, a nawet gorszych i często wymagają intensywnej opieki" - podkreślają przedstawiciele opiekunów medycznych z DPS w Gorzycach, DPS dla osób niepełnosprawnych intelektualnie w Kędzierzynie Koźlu, DPS Orzesze, DPS Złota Jesień w Raciborzu i Miejskiego DPS w Rybniku.

W tej sprawie przedstawiciele opiekunów medycznych z DPS-ów spotkali się 25 lipca z senator Ewą Gawędą. Wizyta w biurze senatorskim pani senator była pokłosiem spotkania konsultacyjnego pn. „Ujęcie Domów Pomocy Społecznej w Strategii Rozwoju Usług Społecznych”, które 11 lipca odbyło się w Raciborzu. Tam przedstawiciele opiekunów medycznych zasygnalizowali problem.

 

- Postaram się rozeznać sytuację i sprawdzić, co można w tej sprawie zrobić, tak by opiekunowie medyczni z domów pomocy społecznej zostali podobnie umocowani w przepisach, jak pielęgniarki w tych samych placówkach, a więc by byli traktowani jako osoby wykonujące zawód medyczny i mogły otrzymać ustawową podwyżkę - mówi senator Ewa Gawęda. Podkreśla jednak, że na ten moment trudno stwierdzić na ile te starania przyniosą skutek, bowiem są to regulacje przygotowywane przez rząd, a ten musi wziąć pod uwagę możliwości sfinansowania podwyżek.

 

Źródło/fot: materiały prasowe

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl