Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl 

Kolejny budynek Ochotniczej Straży Pożarnej doczekał się termomodernizacji i wymiany źródła ciepła – tym razem w Rybniku-Golejowie.

Siedziba strażaków-ochotników z Golejowa została stermomodernizowana, w budynku przebudowano kotłownię węglową na gazową oraz wymieniono instalację centralnego ogrzewania. Wśród wykonanych prac była również m.in. wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana instalacji odgromowej na całości obiektu oraz balustrad zewnętrznych i drabiny na elewacji. Elewacja została zabezpieczona też przed graffiti.

Prace wykonała wybrana w przetargu Spółdzielnia Rzemieślnicza Wielobranżowa z Rybnika za kwotę 845 130 zł.

Tym samym golejowska OSP dołączyła do grona miejskich budynków, które w zakresie ogrzewania stawiają na ekologię, czystość i estetykę.

 

Źródła ciepła w poszczególnych budynkach rybnickich OSP:

 1. OSP Boguszowice – kocioł węglowy klasy 5, budynek po termomodernizacji (zaplanowane przyłączenie do gazu w zależności od możliwości PSG);

 2. OSP Chwałęcice – niewielki budynek z ocieplonym stropodachem ogrzewany gazem płynnym;

 3. OSP Chwałowice – sieć ciepłownicza, budynek po termomodernizacji;

 4. OSP Golejów – kotłownia gazowa, budynek po termomodernizacji;

 5. OSP Gotartowice – kocioł na pellet, budynek po termomodernizacji;

 6. OSP Grabownia – kocioł węglowy klasy 5 (planowane przyłączenie do gazu w zależności od możliwości PSG, wtedy też planowana termomodernizacja, docelowo rozważana również możliwość montażu innego, ekologicznego źródła ciepła)

 7. OSP Kamień – olej opałowy, budynek po termomodernizacji i rozbudowie;

 8. OSP Kłokocin – kotłownia gazowa, budynek po termomodernizacji;

 9. OSP Niewiadombudowa siedziby z Budżetu Obywatelskiego 2022;

 10. OSP Ochojec – kocioł węglowy klasy 5, budynek po termomodernizacji i rozbudowie (planowane przyłączenie do sieci gazowej w zależności od PSG);

 11. OSP Orzepowice – kocioł klasy 3 (planowane m.in. przyłączenie do sieci gazowej w zależności od możliwości PSG, wtedy też planowane docieplenie budynku; rozważana również możliwość montażu kotła na pelet)

 12. OSP Popielów – ogrzewanie węglowe niespełniające standardów min. kotła klasy 5, budynek po termomodernizacji, planowane m.in. przyłączenie do sieci gazowej w zależności od możliwości PSG);

 13. OSP Stodoły – pompa ciepła, budynek po termomodernizacji;

 14. OSP Wielopole – „kopciuch”, który zostanie zastąpiony kotłem klasy 5 (do czasu rozbudowy sieci gazowej przez PSG w tej dzielnicy), budynek po częściowej termomodernizacji.

Ogrzewanie węglowe niespełniające standardów min. klasy 5 mają budynki OSP Popielów i Orzepowice, ale tu wymagane terminy wymiany źródła ogrzewania to odpowiednio koniec roku: 2023 i 2025.


 

Źródło: UM w Rybniku

fot. M. Koczy

 

OSP Golejów nabrało blasku

13 maja 2022
OSP Golejów nabrało blasku