PAWŁOWICE. Letnie remonty dróg. Sprawdź gdzie spodziewać się utrudnień!
03 sierpnia 2022

PAWŁOWICE. Letnie remonty dróg. Sprawdź gdzie spodziewać się utrudnień!

W zeszłym tygodniu podpisano umowę na drugi etap remontu cząstkowego wielkopowierzchniowego nawierzchni dróg gminnych. W ciągu najbliższych trzech miesięcy będzie wymienianych blisko 3 km nawierzchni bitumicznych.

 

Drogi nie będą „łatane”, lecz ich uszkodzone fragmenty zostaną w całości wyfrezowane i wypełnione nową nawierzchnią. Prace realizować będzie firma DROGRÓD Szymon Tetla z Ćwiklic. Łączny koszt prac wyniesie ok. 1.400.000,00 zł brutto.

 

Wyremontowane zostaną fragmenty następujących ulic: w Pawłowicach ul. Prostej (85 mb) i ul. Mickiewicza (225 mb), w Warszowicach ul. Gajowej (140 mb) i ul. Kościelnej (210 mb), w Osiedlu Pawłowice wyremontowana zostanie nawierzchnia parkingu przy Ośrodku Pomocy Społecznej (890 m2), w Golasowicach: ul. Kochanowskiego (670 mb) i ul. Orzeszkowej (215 mb), w Pielgrzymowicach ul. Daszyńskiego (510 mb).

 

 

Źródło/fot: UG Pawłowice

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl