PAWŁOWICE. Wyraź swoją opinię. Przyjdź na spotkanie!
27 maja 2022

PAWŁOWICE. Wyraź swoją opinię. Przyjdź na spotkanie!

Zarząd Stowarzyszenia LGD Ziemia Pszczyńska zaprasza wszystkich mieszkańców gminy Pawłowice do włączenia się w proces budowy wielofunduszowej strategii Lokalnej Grupy Działania na kolejny okres programowania.

W gminie Pawłowice należącej do Stowarzyszenia LGD Ziemia Pszczyńska odbędą się warsztaty strategiczne - spotkanie, podczas którego mieszkańcy będą mogli zabrać głos i wyrazić swoją opnie na temat działań podejmowanych przez Stowarzyszenie bądź zaproponować nowe rozwiązania i pomysły odpowiadające ich oczekiwaniom. Konsultacje te mają pomóc przygotować strategię odpowiadającą na potrzeby społeczności lokalnych i wychodzącą naprzeciw ich aspiracjom.

Warsztaty odbędą się 8 czerwca o godz. 15.30, w sali narad, w Urzędzie Gminy Pawłowice.

Program spotkań:

1. Wprowadzenie.
2. Analiza mocnych i słabych stron obszaru działania LGD.
3. Analiza szans i zagrożeń obszaru działania LGD.
4. Definiowanie potrzeb i problemów obszaru działania LGD.
5. Określenie celów i ustalenie ich hierarchii LSR.
6. Identyfikacja grup docelowych dla poszczególnych celów LSR.
7. Podsumowanie spotkania.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia LGD "Ziemia Pszczyńska".


 

Źródło: UG Pawłowice

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl