PAWŁOWICE. Zmiany w systemie odbioru odpadów
10 maja 2022

PAWŁOWICE. Zmiany w systemie odbioru odpadów 

Od 1 lipca br. zmieni się sposób odbierania odpadów komunalnych. Zmiany są następujące:


Częstotliwość odbioru pozostałości po sortowaniu (tzw. "zmieszanych odpadów komunalnych") odbieranych w pojemnikach

- odpady będą odbierane z następującą częstotliwością: jeden raz w miesiącu w okresie styczeń – maj i wrzesień – grudzień oraz dwa razy w miesiącu w okresie czerwiec – sierpień

BIOODPADY od właścicieli nieruchomości, którzy korzystają z ulgi za kompostowanie

- bioodpady nie będą odbierane w ramach zbiórki z pojemników, bezpośrednio z nieruchomości

- zasady dostarczania bioodpadów do PSZOK nie ulegają zmianie

- jeżeli właściciel nieruchomości wyraża chęć, aby bioodpady były odbierane bezpośrednio z nieruchomości w ramach zbiórki z pojemników, powinien zmienić deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami i zrezygnować z ulgi z tytułu kompostowania

Możliwości zagospodarowania bioodpadów przez właścicieli nieruchomości przedstawiono w tabeli:

Pozostałe zasady odbioru odpadów nie ulegają zmianie.

 

Źródło: UG Pawłowice

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl