Policja poszukuje świadków nieustąpienia pierwszeństwa na przejściu dla pieszych!
26 maja 2022

Policja poszukuje świadków nieustąpienia pierwszeństwa na przejściu dla pieszych!

Jastrzębscy policjanci, poszukują świadków nieustąpienia pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, do którego doszło 19 maja 2022 roku na alei Piłsudskiego w Jastrzębiu-Zdroju. Dokładne przyczyny i okoliczności wyjaśniają teraz jastrzębscy mundurowi.

Policjanci z jastrzębskiej komendy poszukują świadków nieustąpienia pierwszeństwa na przejściu dla pieszych, do którego doszło 19 maja 2022 roku w godzinach 7.30 - 7.40 w Jastrzębiu-Zdroju na oznakowanym przejściu dla pieszych na alei Piłsudskiego. Przejście dla pieszych na wysokości stacji paliw bp. Mundurowi poszukują kierującego samochodem osobowym, który doprowadził do bardzo niebezpiecznej sytuacji, w momencie, gdy piesi znajdowali się na środku przejścia dla pieszych, jedna z osób widząc, że kierujący samochodem osobowym koloru jasnego, być może srebrnego, typ combi nie zwalnia, krzyknął do znajomej, aby się zatrzymała. Starszy mężczyzna wykonał niedozwolony manewr wyprzedzania, jednocześnie nie ustępując pierwszeństwa pieszym. Na szczęście dzięki reakcji jastrzębianina nikomu nic się nie stało. Dokładne przyczyny i okoliczności wyjaśniają teraz jastrzębscy mundurowi.

Poszukujemy świadków zdarzenia. Zwracamy się do osób, które mogą udzielić informacji na temat powyższego zdarzenia, a w szczególności świadków naocznych jego przebiegu, o kontakt z Komendą Miejską Policji w Jastrzębiu-Zdroju.
Świadkowie proszeni są o kontakt osobisty lub telefoniczny z policjantami referatu do spraw wykroczeń, Komendy Miejskiej Policji w Jastrzębiu-Zdroju, tel. 47 8554 362 lub 47 8554 200.


Przypominamy:


art. 26. Prawa o Ruchu Drogowym:

Zachowanie kierującego przed i na przejściu dla pieszych

1. Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu, albo wchodzącemu na to przejście, z zastrzeżeniem ust. 1a.
1a. Kierujący tramwajem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu.
2. Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany ustąpić pierwszeństwa pieszemu przechodzącemu na skrzyżowaniu przez jezdnię drogi, na którą wjeżdża.
3. Kierującemu pojazdem zabrania się:
1) wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych i bezpośrednio przed nim, z wyjątkiem przejścia, na którym ruch jest kierowany;
2) omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
3) jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych, z zastrzeżeniem art. 33 obowiązki i zakazy dotyczące kierującego rowerem lub hulajnogą elektryczną ust. 6, art. 33 a obowiązki kierującego hulajnogą elektryczną ust. 2 oraz art. 33 b obowiązki kierującego urządzeniem transportu osobistego ust. 2.
4. Kierujący pojazdem, przejeżdżając przez chodnik lub drogę dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli i ustąpić pierwszeństwa pieszemu.
5. Przepis ust. 4 stosuje się odpowiednio podczas jazdy po placu, na którym ze względu na brak wyodrębnienia jezdni i chodników ruch pieszych i pojazdów odbywa się po tej samej powierzchni.
6. Kierujący pojazdem jest obowiązany zachować szczególną ostrożność przy przejeżdżaniu obok oznaczonego przystanku tramwajowego nieznajdującego się przy chodniku. Jeżeli przystanek nie jest wyposażony w wysepkę dla pasażerów, a na przystanek wjeżdża tramwaj lub stoi na nim, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w takim miejscu i na taki czas, aby zapewnić pieszemu swobodne dojście do tramwaju lub na chodnik. Przepisy te stosuje się odpowiednio przy ruchu innych pojazdów komunikacji publicznej.
7. W razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej, kierujący jest obowiązany zatrzymać pojazd w celu umożliwienia jej przejścia.


Art. 86 b Prawa o Ruchu Drogowym:

§ 1.

Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, prowadząc pojazd mechaniczny:
1) wbrew obowiązkowi nie ustępuje pierwszeństwa pieszemu,
2) nie zatrzymuje pojazdu w celu umożliwienia przejścia przez jezdnię osobie niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osobie o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej,
3) wyprzedza pojazd na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem,
4) omija pojazd, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu,
5) narusza zakaz jazdy wzdłuż po chodniku lub przejściu dla pieszych, podlega karze grzywny nie niższej niż 1500 złotych.
§ 2.
Kto dopuszcza się wykroczenia określonego w § 1, prowadząc inny pojazd niż określony w tym przepisie, podlega karze grzywny albo karze nagany.
§ 3.
W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec zakaz prowadzenia pojazdów, w szczególności, jeżeli sprawca wykroczenia spowodował zagrożenie bezpieczeństwa pieszego.

 

Źródło: KMP w Jastrzębiu-Zdroju

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl