POLREGIO, PKP CARGO, zatrudnienie, list intencyjny, współpraca, Agencja Rozwoju Przemysłu, przewozy pasażerskie, restrukturyzacja, program wsparcia, pracownicy kolei, drużyny trakcyjne, drużyny manewrowe, rewizja techniczna, utrzymanie taboru, Marcin L. Mróz, Marcin Wojewódka, Michał Dąbrowski, rozwój sektora kolejowego, stabilność zawodowa, dialog społeczny, synergia spółek, transport kolejowy, Skarb Państwa.
18 czerwca 2024

POLREGIO S.A. Zatrudni do 300 Pracowników PKP CARGO S.A. – List Intencyjny Podpisany

W znaczącym kroku na rzecz wsparcia pracowników kolei, POLREGIO S.A. i PKP CARGO S.A. podpisały List Intencyjny w sprawie zatrudnienia do 300 pracowników PKP CARGO. POLREGIO, największy operator na rynku regionalnych kolejowych przewozów pasażerskich, oferuje współpracę, która odzwierciedla synergię między spółkami kolejowymi. Ta inicjatywa jest wspierana przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. (ARP), głównego akcjonariusza POLREGIO S.A.


 

Nowy program wsparcia zatrudnienia rozpocznie się w czerwcu i obejmie różne grupy zawodowe, w tym zespoły drużyn trakcyjnych, manewrowych, zespoły rewizji technicznej oraz pracowników zajmujących się utrzymaniem i naprawą taboru. Program ten ma na celu zapewnienie pracownikom PKP CARGO bezpieczeństwa pracy i ciągłości kariery w stabilnym i rozwijającym się środowisku. POLREGIO ułatwi zdobycie wymaganych kwalifikacji, co zapewni szybkie rozpoczęcie pracy.


 

Marcin L. Mróz, p.o. Prezesa Zarządu POLREGIO S.A., wyraził entuzjazm wobec inicjatywy, mówiąc: „Cieszymy się na możliwość zatrudnienia wykwalifikowanych pracowników z PKP CARGO, którzy w obliczu restrukturyzacji swojego obecnego pracodawcy mogą znaleźć bezpieczne zatrudnienie w naszej Spółce. Jest to rozwiązanie odpowiadające naszym potrzebom rekrutacyjnym i korzystne dla obu stron. POLREGIO nieustannie dąży do rozwoju, a dołączenie do zespołu tak doświadczonych pracowników na pewno wzmocni naszą kadrę i pozwoli na lepszą obsługę pasażerów.”


 

Dr. Marcin Wojewódka, p.o. Prezesa Zarządu PKP CARGO S.A., podkreślił znaczenie programu, mówiąc: „Rozpoczynamy program zapewnienia miejsc pracy dla pracowników PKP CARGO S.A. w POLREGIO S.A. Dzięki temu osoby, które nie mają zapewnionej pracy w naszej Spółce, będą mogły czuć się bezpiecznie i znaleźć długoterminowe zatrudnienie w swoich zawodach. To bardzo ważne, że możemy zaproponować naszym pracownikom takie rozwiązania – dzięki czemu budujemy wspólnie realną kolejową solidarność. Podkreślam, że wszelkie podejmowane przez Zarząd PKP CARGO S.A. działania mają na celu faktyczne uzdrowienie sytuacji naszej Spółki oraz przede wszystkim długoterminowe utrzymanie jak największej liczby potrzebnych miejsc pracy. Wszystkie one podejmowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnego i zakładowego oraz w ramach rzeczywistego dialogu społecznego prowadzonego obecnie w PKP CARGO S.A.”


 

Michał Dąbrowski, Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu S.A., podkreślił znaczenie tej współpracy dla całej branży: „Cieszy mnie, że dwóch spośród największych operatorów kolejowych w Polsce wspiera się w tej niełatwej sytuacji. To wyraz solidarności braci kolejowej, który pokazuje, że w obliczu kryzysu potrafimy razem działać na rzecz lepszej przyszłości. Inicjatywa POLREGIO i PKP CARGO to doskonały przykład efektywnego zarządzania wyzwaniami na rynku pracy w sektorze transportu kolejowego, a także przykład owocnej współpracy spółek Skarbu Państwa.”


 

Współpraca między POLREGIO a PKP CARGO nie tylko zapewnia natychmiastowe rozwiązania w zakresie zatrudnienia, ale także ustanawia precedens dla efektywnych partnerstw w sektorze kolejowym, promując stabilność i rozwój w obliczu wyzwań branżowych.


 


 


 

Fot. POLREGIO


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLREGIO, PKP CARGO, zatrudnienie, list intencyjny, współpraca, Agencja Rozwoju Przemysłu, przewozy pasażerskie, restrukturyzacja, program wsparcia, pracownicy kolei, drużyny trakcyjne, drużyny manewrowe, rewizja techniczna, utrzymanie taboru, Marcin L. Mróz, Marcin Wojewódka, Michał Dąbrowski, rozwój sektora kolejowego, stabilność zawodowa, dialog społeczny, synergia spółek, transport kolejowy, Skarb Państwa.