Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl 

Plac budowy został przekazany wykonawcy i jeszcze w styczniu na ul. Miodowej we Frydku rozpoczną się prace w ramach pierwszego etapu rozbudowy.W środę 4 stycznia samorządowcy i przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Pszczynie przekazali plac budowy wykonawcy - firmie Drogród z Ćwiklic. Tym samym już niedługo rozpocznie się pierwszy etap dużego zadania obejmującego rozbudowę dróg w Miedźnej i Frydku. 

 

W pierwszym etapie ul. Miodowa we Frydku zostanie rozbudowana na 2,5-kilometrowym odcinku od skrzyżowania z ul. Górnośląską do okolic skrzyżowania z ul. Leśną. Zakres prac jest szeroki. Roboty będą polegać na przebudowie jezdni o szerokości 5,5 m, budowie i rozbudowie oświetlenia drogi, kanalizacji deszczowej, przebudowie rowów przydrożnych wraz z przepustami pod zjazdami, sieci energetycznej i teletechnicznej oraz budowie chodnika dla pieszych. Wykonane zostanie oznakowanie poziome i pionowe oraz pozostałe roboty towarzyszące.

 

- Efektem tej inwestycji będzie znaczna poprawa płynności ruchu drogowego na ważnym szlaku komunikacyjnym w południowo-wschodniej części powiatu pszczyńskiego. Znaczącej poprawie ulegnie bezpieczeństwo mieszkańców i wszystkich użytkowników ruchu drogowego - mówi starosta Barbara Bandoła. I dodaje, że wzdłuż ulicy Miodowej powstała gęsta zabudowa jednorodzinna. Podczas konsultacji z mieszkańcami rozbudowa drogi i budowa bezpiecznego ciągu pieszego była priorytetem dla lokalnej społeczności.

 

Na etap I inwestycji Powiat Pszczyński pozyskał 11,4 mln zł dofinansowania w ramach funduszu „Polski Ład”. Najtańsza kwota złożona w przetargu wyniosła 14 mln 881 tys. zł. Wkład własny pokryją wspólnie Powiat Pszczyński i Gmina Miedźna.


Prace ruszą jeszcze w styczniu od przygotowania terenu pod inwestycję.

- Zaraz po feriach odbędzie się spotkanie dla mieszkańców z wykonawcą, podczas którego zostaną przekazane najważniejsze ustalenia związane z przebudową - mówi wójt Gminy Miedźna, Jan Słoninka.

 

Już w trakcie prac raz w tygodniu będą się odbywać tzw. rady budowy, podczas których mieszkańcy będą mogli uzyskać bieżące informacje o kolejnych pracach.

Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową, inwestycja powinna zostać zrealizowana do końca 2023 roku.

 

II etap zadania zakłada rozbudowę dalszego odcinka ul. Miodowej oraz ulicy Wiejskiej w Miedźnej aż do skrzyżowania z ul. Bieruńską. Aby dalsza inwestycja mogła być realizowana, niezbędne będzie pozyskanie środków zewnętrznych na ten cel.


 

Źródło/fot:

 

POWIAT PSZCZYŃSKI. Rusza przebudowa ul. Miodowej we Frydku

05 stycznia 2023
POWIAT PSZCZYŃSKI. Rusza przebudowa ul. Miodowej we Frydku