POWIAT PSZCZYŃSKI. Wkrótce ruszy budowa mostu w Czarkowie
22 stycznia 2023

POWIAT PSZCZYŃSKI. Wkrótce ruszy budowa mostu w Czarkowie

Nowy obiekt mostowy w ciągu ul. Powstańców Śląskich w Czarkowie zostanie wybudowany jeszcze w tym roku. Niebawem wprowadzona zostanie czasowa organizacja ruchu, która będzie wyznaczała trasę objazdu.

 

Budowa nowego mostu wiąże się z wprowadzeniem objazdu dla pojazdów, które w trakcie przebudowy nie będą mogły poruszać się fragmentem ul. Powstańców Śląskich. Dla pieszych i rowerzystów zostanie wykonana tymczasowa kładka. Nowa organizacja ruchu w Czarkowie powinna zostać wprowadzona w lutym. Szczegóły zostaną podane w najbliższym czasie.

Inwestycja będzie polegać na rozebraniu istniejącego obiektu mostowego i wybudowaniu w jego miejsce nowego o zmienionych parametrach, przebudowie dojazdów do obiektu, wykonaniu odwodnienia oraz umocnieniu dna, skarp i rowu cieku w rejonie mostu.

Przebudową zajmie się wybrana w drodze przetargu firma Mosty Bielsko-Biała Mateusz Kubica. Zadanie pochłonie ponad 1,2 mln zł. Powiat Pszczyński pozyskał na ten cel dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa w wysokości ok. 650 tys. zł, resztę potrzebnej kwoty pokryje z własnego budżetu.

 

- Most w Czarkowie musi zostać przebudowany ze względu na zły stan techniczny. To kosztowna inwestycja. Możemy do niej przystąpić dzięki pozyskanemu dofinansowaniu zewnętrznemu - mówi Grzegorz Nogły, członek Zarządu Powiatu Pszczyńskiego.

 

 

Źródło/fot:

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl