Ogólnopolski Konkurs Taneczny, Dance Passion, Jastrzębie-Zdrój, Marieta Kalinowska, Studio Tańca, Honorowy Patronat, Michał Urgoł, festiwal tańca, nowa formuła, różne style taneczne, street dance, jazz dance, show dance, akro dance, rozwój talentów, integracja środowiska tanecznego, wysokie standardy organizacji, promocja miasta, komisja sędziowska, nagrody i medale, bilety, transmisja online, kultura i sztuka
02 lipca 2024

Powiat Pszczyński wspiera ratowanie zabytków poprzez dotacje

W bieżącym roku, dzięki wsparciu Powiatu Pszczyńskiego, prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane zostaną przeprowadzone w dwóch zabytkowych obiektach na terenie ziemi pszczyńskiej. Co roku Powiat Pszczyński przyznaje dotacje na realizację niezbędnych prac konserwatorskich, które przywracają blask historycznym budowlom i obiektom.


1 lipca w Starostwie Powiatowym w Pszczynie umowy na przekazanie dotacji podpisali starosta Grzegorz Wanot, wicestarosta Barbara Bandoła oraz proboszcz parafii w Studzionce - ks. Janusz Ahnert i proboszcz parafii w Brzeźcach - ks. dr Ireneusz Pawlak.


- Zabytki są nieodłącznym elementem naszej tożsamości i świadectwem bogatej historii naszego regionu. Ich ochrona i konserwacja to obowiązek, który wspólnie chcemy realizować, aby zachować te skarby dla przyszłych pokoleń. Dziękuję wszystkim, którzy na co dzień troszczą się o nasze wspólne dziedzictwo - mówi Grzegorz Wanot, starosta pszczyński.


Wsparcie dla parafii w Studzionce i Brzeźcach


Parafia Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Studzionce otrzyma 25 tys. zł na dofinansowanie prac konserwatorskich przy polichromii na stropie nawy. Malowidło z XIX wieku, przedstawiające Jezusa i uczniów z Emaus, o powierzchni około 12 m², zostało odkryte podczas generalnego remontu stropu kościoła. Dotychczas wykonano dwa etapy prac, a Powiat Pszczyński przekazał częściową dotację na II etap. III etap obejmie wykonanie na odwrociu warstw pośrednich, osadzenie malowidła na nowym podłożu oraz odsłonięcie jego lica.


Parafia pw. Matki Bożej Szkaplerznej w Brzeźcach otrzyma 13,5 tys. zł na konserwację i restaurację 26 historycznych drewnianych piszczałek organowych. Prace obejmują transport piszczałek do pracowni organmistrzowskiej, ich oczyszczenie i konserwację chemiczną, naprawę ubytków, rekonstrukcję zniszczonych elementów, a następnie montaż piszczałek we wnętrzu instrumentu i zestrojenie z całością zespołu brzmieniowego.


Długofalowe działania na rzecz ratowania zabytków


Organy pneumatyczne w 115-letnim kościele parafialnym w Brzeźcach przeszły gruntowny remont w latach 2019-2020. Skupiono się wtedy na pilnych pracach konserwatorskich, które pozwoliły przywrócić piękne brzmienie instrumentu. Obecne działania mają umożliwić odtworzenie zachowanych, historycznych piszczałek, dodatkowo eksponując walory brzeskich organów.


Lista zabytków odrestaurowanych dzięki współfinansowaniu Powiatu Pszczyńskiego jest coraz dłuższa. W ubiegłych latach wsparcie otrzymały m.in. parafie w Łące, Ćwiklicach, Grzawie, Wiśle Małej, Brzeźcach i Studzionce. Powiat Pszczyński wspierał także prace w Skansenie Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej oraz w „Zameczku” w Rudołtowicach.


W zeszłym roku wsparcie otrzymała Parafia Ewangelicko-Augsburska w Pszczynie na dofinansowanie remontu wieży głównej budynku kościoła. Powiat wspierał również remont dachu, ścian i sobót nawy oraz prezbiterium w kościele pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w Wiśle Małej, prace konserwatorskie ścian i sklepienia przedsionka w kościele pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Pielgrzymowicach, a także wymianę pokrycia dachowego na bramce w Skansenie - Zagrodzie Wsi Pszczyńskiej w Pszczynie.


Dzięki zaangażowaniu Powiatu Pszczyńskiego, zabytki regionu odzyskują dawną świetność, stając się świadectwem bogatej historii i kultury, a także miejscami, które mogą cieszyć oko i inspirować kolejne pokolenia.

 

 

 

fot.