POWIAT WODZISŁAWSKI. IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – ruszyło głosowanie
25 sierpnia 2022

POWIAT WODZISŁAWSKI. IV edycja Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego – ruszyło głosowanie

Rozpoczęło się głosowanie w ramach IV edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy województwa śląskiego mogą wziąć w nim udział do 12 września 2022 r. Wśród zgłoszonych projektów nie zabrakło tych, które mają być realizowane na terenie powiatu wodzisławskiego. Zachęcamy więc mieszkańców powiatu do głosowania na projekty dot. terenu.

 

Projekty dotyczące powiatu wodzisławskiego:

 

 1. Zakup platformowego pojazdu technicznego o napędzie elektrycznym (85 000,00 PLN) – PULA EKO dla WOLOiZOL w Gorzycach.


  Zakup platformowego pojazdu technicznego o napędzie elektrycznym dla potrzeb Sekcji Technicznej WOLOiZOL w Gorzycach. Zakup pozwoli na wyeliminowanie poruszania się pracowników Sekcji Technicznej po ośrodku pojazdami spalinowymi, co znacznie wpłynie na polepszenie jakości powietrza na terenie ośrodka.

   

 2. Bezpieczeństwo i poprawa komunikacji w Wojewódzkim Szpitalu Chorób Płuc im. dr. Alojzego Pawelca w Wodzisławiu Śląskim (377 335,00 PLN) – PULA REGIO.


  Celem zadania jest założenie monitoringu i wymiana centrali telefonicznej. Szpital zarządza terenami o powierzchni 9,7 ha, w większości zalesionymi. Zadanie pozwoli na monitorowanie obiektów szpitalnych i osób przebywających w ich obrębie. W szpitalu istotną rolę odgrywa telekomunikacja. Nowy system telekomunikacji, wraz z nowoczesną centralą telefoniczną, usprawni w znaczący sposób kontakt pomiędzy pacjentami, personelem oraz zewnętrznymi instytucjami współpracującymi ze szpitalem.

   

 3. Biegiem Po Zdrowie w Godowie (47 500,00 PLN) – PULA REGIO.


  Akcja „Biegiem Po Zdrowie” w Godowie ma zachęcić społeczeństwo w różnym wieku, mieszkańców powiatu wodzisławskiego, raciborskiego, rybnickiego, Żor, Jastrzębia-Zdroju i Rybnika do większej aktywności fizycznej. Cztery akcje zostaną zorganizowane w czwartek o godzinie 18.00 – 27 kwietnia, 25 maja, 22 czerwca i 21 września 2023 r. w Krostoszowicach, w powiecie wodzisławskim. Uczestnicy będą mieli do pokonania biegiem lub marszem z kijkami dystans 5 km. Natomiast dla dzieci przygotowano dystans około 1 km. Podczas prowadzonej akcji uczestnicy biegu zostaną podzieleni na 4 kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: weterani, seniorzy, młodzież i dzieci. Dla osób mniej aktywnych będzie kategoria kobiet i mężczyzn w marszu z kijkami. Każdy z uczestników po ukończeniu każdej akcji otrzyma pamiątkowy medal, posiłek i napój. Natomiast najlepsi uczestnicy za zajęcie I-III miejsca otrzymają puchary i nagrody.

   

 4. Taniec Breaking szansą na Igrzyska Olimpijskie (50 000,00 PLN) – PULA REGIO.


  Zadanie polegać będzie na zorganizowaniu zawodów breakingu sportowego. W zawodach rywalizować będą zaproszone szkoły tańca breaking z powiatu rybnickiego, raciborskiego i wodzisławskiego. Ponadto zostaną zaproszeni światowej sławy pionierzy tego tańca sportowego w celu przeprowadzenia warsztatów tanecznych dla dzieci i młodzieży. Zarówno warsztaty jak i zawody umożliwią wyłonienie i zbudowanie przyszłej kadry olimpijskiej w tej nowatorskiej dyscyplinie olimpijskiej. Zaproszenie szkół tańca z regionu pomoże zacieśniać współpracę oraz współzawodnictwo sportowe. Na potrzeby zawodów zostanie wykonana sceneria. Na zawody zostaną zaproszeni najlepsi instruktorzy oraz trenerzy z Polski. Organizacja zawodów przyczyni się pozytywnie do rozwoju breakingu sportowego oraz utrwali dominującą pozycję woj. śląskiego w tym sporcie.

 

 1. Przypnij się! Mini parkingi rowerowe w Krainie Górnej Odry (49 348,00 PLN) – PULA REGIO.
  Zadanie odpowiada na potrzeby rowerzystów, których z roku na rok w Krainie Górnej Odry przybywa. Planowane jest ustawienie stojaków rowerowych na terenie całego Subregionu Zachodniego. Rozbudowana infrastruktura rowerowa ma zachęcić mieszkańców do częstszego wyboru roweru, jako codziennego środka transportu. Przewidywany jest zakup i montaż 25 stojaków z max. sześcioma stanowiskami.

   

Opis projektów za stroną internetową Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego.

Jak głosować?

W ramach głosowania każdy mieszkaniec województwa śląskiego przyznaje 6 punktów – 3 dla zadań zgłoszonych w puli EKO oraz 3 dla zadań zgłoszonych w pulach REGIO. Głosowanie odbywa się elektronicznie, na portalu internetowym – PRZEJDŹ obsługującym Marszałkowski Budżet Obywatelski zgodnie z następującymi zasadami:

 1. każdy mieszkaniec może głosować tylko jeden raz;

 2. każdy mieszkaniec może przyznać maksymalnie 6 punktów;

 3. punkty przyznawane są osobno na zadania w ramach puli EKO oraz osobno na zadania w ramach puli REGIO. W ramach puli EKO każdy mieszkaniec może przyznać maksymalnie 3 punkty. W ramach puli REGIO każdy mieszkaniec może również przyznać maksymalnie 3 punkty;

 4. głosowanie osoby małoletniej odbywa się pod pieczą rodzica lub opiekuna prawnego.

 

 

Czym jest Marszałkowski Budżet Obywatelski?

 

Marszałkowski Budżet Obywatelski jest szczególną formą konsultacji społecznych. W jego ramach mieszkańcy mogą zadecydować corocznie na co przeznaczyć część wydatków budżetu województwa. W tym celu został opracowany Regulamin Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego, który określa zasady, jakie powinien spełniać projekt, aby mógł zostać dopuszczony do głosowania. O wyborze zadań do realizacji decydują mieszkańcy w drodze głosowania.


Źródło: 

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl