transformacja energetyczna, współpraca międzynarodowa, handel transgraniczny, energia, wodór, H2POLAND & NetZero Forum, technologie niskoemisyjne, technologie zeroemisyjne, wymiana informacji, niskoemisyjna gospodarka, zeroemisyjna gospodarka
11 lipca 2024

Powiat Wodzisławski: Ruszają zapisy na Powiatowy Rajd Rowerowy

Do Radlina będzie prowadził tegoroczny Powiatowy Rajd Rowerowy. Cykliści wyruszą po raz 24. już 1 września. Na mecie Rajdu, która znajdzie się w Parku Jordanowskim, na uczestników i odwiedzających czeka wiele atrakcji. Od 14:00 rozpocznie się tam Piknik Rowerowy.


 

Trasa i harmonogram Rajdu


 

Powiatowy Rajd Rowerowy to największe tego typu wydarzenie w regionie, które co roku przyciąga blisko tysiąc uczestników. Rajd odbędzie się w ostatnią niedzielę wakacji, 1 września, i ma charakter turystyczny, co oznacza, że przejazd będzie odbywał się w tempie rekreacyjnym. Trasa rajdu, licząca 29 km, poprowadzi z Wodzisławia Śląskiego do Radlina przez następujące miejscowości:


 

- Wodzisław Śląski (Wilchwy)

- Turza Śląska

- Marklowice (Grodzisko, Marklowice Dolne, Chałupki)

- Radlin (Obszary, Marcel, Biertułtowy, Głożyny, Reden)


 

Meta rajdu będzie w Parku Jordanowskim w Radlinie przy ul. Rydułtowskiej. Start zaplanowano z parkingu MOSiR Centrum w Wodzisławiu Śląskim (ul. Bogumińska 8). Zbiórka uczestników rozpocznie się o 8:30, a start przewidziany jest na godzinę 11:00. W trakcie rajdu zaplanowano trzy postoje.


 

Piknik Rowerowy w Parku Jordanowskim


 

Po dotarciu na metę, uczestników rajdu i wszystkich odwiedzających czeka Piknik Rowerowy, który rozpocznie się o 14:00. W ramach pikniku odbędą się konkurencje sportowe z nagrodami, animacje dla dzieci, występy artystyczne i koncerty muzyczne. Dzieci będą mogły korzystać z darmowych dmuchańców.


 

Jak się zapisać


 

Zapisy na rajd ruszają już dziś i potrwają do 27 sierpnia 2023 r. do godziny 15:30. Udział w rajdzie jest dobrowolny i bezpłatny. Aby się zapisać, należy zgłosić się:


 

- Telefonicznie pod numerami tel. 32 412-09-61 oraz 32 41-20-949 w godzinach pracy urzędu.

- Osobiście w siedzibie Starostwa Powiatowego w Wodzisławiu Śląskim, przy ul. Pszowskiej 92a w Wydziale Promocji, Kultury i Sportu (III piętro, pok. 313).


 

Podczas zgłoszenia należy podać imię, nazwisko, miejsce zamieszkania oraz zaznaczyć, czy uczestnik jest pełnoletni. Każdy uczestnik musi w dniu rajdu złożyć w Biurze Rajdu (na miejscu startu) formularz z akceptacją zasad zawartych w regulaminie oraz wyrazić zgodę na nieodpłatną publikację wizerunku i przetwarzanie danych osobowych.


 

Zasady udziału


 

- Osoby niepełnoletnie, które ukończyły 15 lat, mogą wziąć udział w rajdzie pod warunkiem dostarczenia zgody rodzica wraz z numerem kontaktowym.

- Dzieci poniżej 15 roku życia mogą uczestniczyć tylko pod opieką osoby dorosłej, która ponosi pełną odpowiedzialność za ich bezpieczeństwo. Jeśli opiekun nie jest rodzicem lub prawnym opiekunem, musi przedłożyć pisemną zgodę rodzica.

Celem Powiatowego Rajdu Rowerowego jest promocja rekreacji ruchowej i aktywnych form spędzania wolnego czasu, propagowanie zdrowego trybu życia, integracja miłośników turystyki rowerowej oraz popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych powiatu wodzisławskiego. Rajd ma również na celu promowanie zasad ruchu drogowego wśród dzieci i młodzieży.

 


 

Serdecznie zachęcamy do zgłaszania swojego udziału i udziału w tej wyjątkowej imprezie!