POWIAT WODZISŁAWSKI. Szkoły podjęły współpracę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji
27 maja 2022

POWIAT WODZISŁAWSKI. Szkoły podjęły współpracę z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji

Powiat Wodzisławski podpisał umowę o współpracy z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Wodzisławiu Śląskim, w ramach której spółka obejmie swoim patronatem łącznie 7 klas w dwóch powiatowych szkołach - PCKZiU w Wodzisławiu Śląskim oraz ZST w Wodzisławiu Śląskim. 26 maja nastąpiło oficjalne przekazanie umowy, którego w imieniu Zarządu dokonała Naczelnik Wydziału Oświaty Katarzyna Zoellner-Solowska.

 

Umowa została podpisana przez starostę wodzisławskiego Leszka Bizonia oraz członka zarządu resortowo odpowiedzialnego za oświatę Kornelię Newy. PWIK Sp. z o. o. obejmie swoim patronatem klasy kształcące w zawodach:

w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim:

 1. Technik chłodnictwa i klimatyzacji

 2. Technik elektryk

 3. Technik automatyk

 4. Technik analityk

w Zespole Szkół Technicznych w Wodzisławiu Śląskim:

 1. Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 2. Technik informatyk

 3. Technik elektronik

Zakres współpracy obejmuje:

 • kształtowanie u uczniów postaw przedsiębiorczości sprzyjających aktywnemu współdziałaniu w życiu lokalnego rynku pracy,

 • zaznajamianie nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów z nowoczesnymi technologiami w cyklu produkcji,

 • możliwość realizacji praktyk zawodowych wg przyjętego na dany rok szkolny harmonogramu,

 • organizację dla uczniów i nauczycieli przedmiotów zawodowych wycieczek dydaktycznych, wykładów i spotkań tematycznych,

 • zaznajamianie nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz uczniów z nowoczesnymi technologiami w cyklu produkcji,

 • współdziałanie w obszarze ewentualnej modyfikacji programu nauczania pod kątem potrzeb firmy,

 • udział pracowników firmy PWIK Sp. z o. o. w realizacji niektórych zajęć dydaktycznych,

 • udostępnianie lub przekazywanie PWIK Sp. z o. o. materiałów i urządzeń wzbogacających realizację procesu dydaktycznego w obszarze kształcenia zawodowego

 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

fot. Starostwo Powiatowe w Wodzisławiu Śląskim

 

  Wszelkie prawa zastrzeżone © Regioninfo.pl